Pracujme s emocemi, aby se z nich staly naši parťáci a průvodci. I nepohoda má pro nás svůj význam

17. leden 2022

Jak pracovat se svými emocemi jako je zlost nebo vztek? Jak se s nimi vyrovnávat? Jsou to ovšem emoce přirozené. K čemu nám jsou dobré? Například strach je dobrý k tomu, že nás má do určité míry vybudit k obraně  či ochraně. 

Psycholožka, psychoterapeutka, lektorka a spoluzakladatelka Balance Centra Jana Kastnerová hovoří v naší radioporadně na téma: Je v pořádku cítit vztek? Jak ho ventilovat? Jak potlačovat emoce, slabost, smutek či frustrace. Co se vztekem u dětí?

K čemu je nám tedy zlost nebo vztek?

Čtěte také

Tady je důležité slovní spojení, jak s tím pracovat místo zvládat. Chceme totiž být se svým strašně rychle hotoví. Zvládnu to, teď to zlomím, překonám to, jak na to let na to nemyslet a nepřipouštět si to.

Já bych všechny vyzvala, aby s emocemi opravdu citlivě pracovali, protože jsou přirozené a máme je proto, aby nás ochránili.

V podstatě i emoce hněvu, za kterou je velká síla agrese, je proto, aby protektovala naše zdraví a náš život, abychom byli schopni ochránit to důležité ve svém životě. S emocemi bychom si měli vytvořit takové partnerství, aby se z nich stali naši parťáci a průvodci.

Emoce jsou hnacím motorem k naší ochraně. Míra prožívané emoce souvisí s mírou onoho ohrožení a u každého je individuální.
Mgr. Jana Kastnerová, psycholožka a psychoterapeutka

Aby nás emoce vedly k tomu uvědomit si, jestli jsme v ohrožení nebo nejsme. Abychom uměli vyhodnocovat riziko. I nepohoda má nějaký význam.

Může to být tedy pro nás jakýsi hnací motor. Ale přeci jen, když už se emoce dostanou za nějakou hranici, tak nám mohou způsobovat problémy. Kde je ta míra?

To je těžká otázka, protože je to právě hnací motor k naší ochraně. Vždy s emocí a zejména s negativní emocí, se spouští stresová reakce, to je pokaždé zátěž. A my máme těch negativních emocí zhruba 80 procent právě proto, aby nás ochránily. A míra toho impulsu nebo prožívané emoce souvisí možná s mírou onoho ohrožení. A u každého je to individuální.

Čtěte také

Já jsem praktik, psycholožka z praxe, nikoliv vědec, takže bych velmi citlivě vyhodnocovala ono riziko, tedy ptát se, proč jsem v této situaci. A proč cítím tak silnou emoci? Potom si vyhodnotit riziko. Dnes riziko prožíváme velmi silně, protože zpracovává informace, které už vůbec nepatří do našeho teritoria.

Prožíváme ohrožení, který se nás netýká. Bavíme se o tom, co se děje ve světě, kolik je kde nemocných, ale to už ani náš organismus nezvládá zpracovat onu míru ohrožení. Tak je dobré zkusit si v klidu vyhodnotit, čím se vůbec zabývat, co se nás ještě týká a skutečně nás ohrožuje. Trošku se připravit na situaci, kdy toho potom bude na mě moc.

Celou radioporadnu s psycholožkou Janou Kastnerovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související