Postižené ženy mají v Rokytnici nové bydlení

22. září 2010

Mentálně postižené ženy mají v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Orlických horách nové bydlení. Kompletní přestavba domova stála zhruba 70 milionů korun. Investici hradil ze svého rozpočtu Královéhradecký kraj. Několik desítek klientek se do zmodernizovaného zařízení sociální péče nastěhuje v průběhu prosince. V areálu domova byly zrekonstruovány tři vilky a byl vystavěn nový objekt, ve kterém budou poskytovány sociální služby pro uživatele s lehčím mentálním a duševním postižením. Duševně nemocní klienti s hlubším stupněm postižení budou obývat dvě patra centrální budovy, kde se rovněž budou provádět terapie, rehabilitace a bude zde i ordinace lékaře. Třetí budova v areálu bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance, budou v ní tedy například kanceláře či šatny.

"V současné době dělníci v areálu provádějí poslední úpravy, například povrchových ploch v prostorách areálu. V objektech pak dodělávají podlahy, stěhují nábytek," řekl ředitel domova Josef Gruncl.
Přestavba domova začala v roce 2006, náklady se vyšplhaly na více než 70 milionů korun. Objekt bude sloužit padesáti uživatelům. V současné době má domov 29 klientek, které dočasně bydlí v prostorách bývalého Ústavu sociální péče Opočno. Do nových prostor se nastěhují během prosince. Od ledna příštího roku pak domovu přibudou další zhruba dvě desítky nových uživatelů.
Domov bude poskytovat dva druhy sociálních služeb. Bude zde domov pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém budou umístěny současné klientky, a domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, které potřebují pomoc další osoby. Uživatelé domova budou moci využívat nové aktivity, jako je například výroba keramiky, pěstitelské dílny, tělocvičnu, arteterapii - léčebný postup, který využívá výtvarného projevu, muzikoterapii či snoezelen - stan pro těžce postižené osoby, ve kterém jsou instalovány zrakové, čichové a sluchové podněty. Další důležitou změnou v areálu je také přeložka silnice z Kunvaldu. Díky ní vznikne park, který celý areál propojí. Bude přístupný uživatelům domova i veřejnosti. Areál zůstane i nadále průchozí pro pěší, ať už ke zkrácení cesty do města či k nové autobusové zastávce.
Domov přijal také dalších 20 nových zaměstnanců. "Současný trend sociální péče a druh poskytované sociální služby vyžaduje co nejbližší denní kontakt klientů a zaměstnanců, bylo proto nutné zajistit dostatečné personální obsazení našeho zařízení," dodal Gruncl. Veřejnost si bude moci prostory domova prohlédnout 6. prosince při dni otevřených dveří.

Spustit audio