SERIÁL

Poklady sbírek východočeských muzeí aneb Co ukrývají chrámy múz v Královéhradeckém kraji

Pojďte se v reportážích Vlaďky Wildové vydat za poklady sbírek, které ukrývají nejrůznější muzea v Královéhradeckém kraji. Uvidíte a uslyšíte, že to rozhodně stojí za to!

Všechny epizody

Postupně navštívíme Městské muzeum v Novém Bydžově, v Novém Městě nad Metují a ve Dvoře Králové nad Labem.

Zavítáme také do Regionálního muzea v Jičíně a nezapomeneme ani na okouzlující budovu ve které sídlí Muzeum Východních Čech v Hradci Králové.

Muzeum = chrám múz, řecky mouseion

Muzea jsou stálé nevýdělečné instituce ve službách otevřené společnosti a jejího rozvoje, které získávají, uchovávají, zprostředkují a vystavují hmotné i nehmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem výchovy, vzdělání a potěšení.

Muzea jsou prostorem pro demokratizaci, inkluzi a multikulturu, v nichž probíhá kritický dialog o minulosti a budoucnosti.

Uznávají a řeší konflikty a výzvy současnosti, uchovávají artefakty a příklady pro blaho společnosti, chrání rozmanité vzpomínky pro budoucí generace a zaručují všem lidem stejná práva a rovný přístup k dědictví.

Muzea pracují v aktivním partnerství s různými komunitami a pro ně, aby shromažďovaly, uchovávaly, zkoumaly, interpretovaly, vystavovaly a zlepšovaly porozumění světu s cílem přispět k lidské důstojnosti a sociální spravedlnosti.

Farmaceutické muzeum v Kuksu získalo do svých sbírek nové vzácné exponáty

Související