Podzemní chodby v Josefově-Jaroměři jsou ve špatném stavu

Podzemní chodby v Josefově-Jaroměři

V katastrofálním stavu se nachází světově unikátní podzemní chodby v Josefově-Jaroměři. Nezbytnou nutností je jejich vyčištění a odvodnění. Do podzemních chodeb protizákonně pronikají odpadní a také dešťové vody. Zanesené jsou nejrůznějším odpadem a také hromadami plastových lahví. O tyto podzemní chodby se bohužel mnoho let nikdo nestaral. Pouze ochránci památek pevnosti Josefov, kteří tady postupně provádějí nejnutnější opravy, a to bez nároku na odměnu. Velkým problémem bylo, že podzemní chodby neměly dosud určeného žádného oficiálního majitele a tak nikdo neměl zájem do jejich záchrany investovat. Důležité bylo pro město rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě, který za vlastníka podzemních chodeb určil stát.

Ten při jednání zastupoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a zástupce tohoto úřadu se podle vyjádření starosty Jaroměře Jiřího Klepsy po tomto stání hodlá proti rozsudku odvolat. Jaroměřská radnice do šesti měsíců obdrží rozsudek Okresního soudu v Náchodě a bude moci poté počkat na rozhodnutí odvolacího soudu, tedy Krajského soudu v Hradci Králové. Do 4. dubna by ale měl být zpracovaný plán na odvodnění a vyčištění podzemních chodeb. Ovšem, jak starosta podotkl, náklady budou neuvěřitelně vysoké.