Písmo Comenia script je pro děti výhodnější? Napoví Iva Hartmanová

20. říjen 2015

Comenia script je nespojované psací písmo. Jak žákům ve školách vyhovuje? Jaké jsou jeho klady i zápory? V naší Radioporadně v úterý 20. října 2015 po 11. hodině se vše dozvíte od Mgr. Ivy Hartmanové.

Comenia Script je nespojované psací písmo, které v rámci projektu „Comenia - České školní písmo“ v roce 2009 na základě předchozích výzkumů fakticky užívaného ručně psaného písma vyvinuli Radana Lencová, Tomáš Brousil a František Štorm a zaštítila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, která zažádala ministerstvo školství o akreditaci písma pro školní výuku.

Je inspirované reálně používanými variantami ručně psaného písma a podobné zejména kurzivě, vrací se k tradici karolinského písma a humanistické kurzivy.

Od počátku školního roku 2010/2011 Ministerstvo školství ČR umožnilo školám, aby v rámci pilotního ověřování mohly toto písmo vyučovat.

Po dvouletém pokusném ověřování na základě zjištěných výsledků při rozvoji psaní žáků uvedeným písmem ministerstvo školství doporučuje, aby bylo písmo Comenia Script alternativou k běžně užívané psací abecedě.

Podmínkou pro školy, které se ho rozhodnou zařadit do výuky, bude souhlas rodičů s výukou tohoto psaní s upozorněním na možné komplikace při přestupu žáka na jinou školu, používání určeného typu didaktických materiálů při nácviku psaní a vyškolený pedagog v metodice výuky psaní tohoto písma.

Romana Pacáková, Mgr. Iva Hartmanová a písmo Comenia script v naší Radioporadně. Jaká jsou pro a proti? Jak nové písmo vnímají a přijímají naše děti?

Záměr zavést toto písmo ve školách vzbudil bouřlivé diskuse, od nadšené akceptace až po zásadní odmítání.

Za nejzásadnější změnu, kterou písmo Comenia Script přináší, je považováno nahrazení spojitého písma nespojitým.

Grafologové většinou kritizují i proporční nevyváženost (posílení střední zóny na úkor spodní a horní) a diskutují i o sklonu a tvarových charakteristikách písma a jejich psychologických souvislostech.

Spustit audio