Petice proti silnici v lokalitě Plachta má na 4 000 podpisů. Vedení Hradce Králové jednalo s petenty

8. květen 2020 08:56

Část obyvatel Hradce Králové protestuje proti záměru radnice postavit silnici vedoucí přes přírodní památku Na Plachtě. Odpůrci stavby se obávají narušení unikátního ekosystému. Umístili proto na okraj území závoru a zřídili petiční místa. 

Jde o netypická petiční místa, která nikdo nehlídá. Dvě dřevěné uzavíratelné schránky jsou umístěné přímo tam, kudy má vést silnice, třetí je v centru přírodní památky. Petici v elektronické formě prozatím podepsalo zhruba 4 000 lidí. Další schránky plánují odpůrci stavby umístit i do ulic krajského města.

Co přesně odpůrcům stavby vadí, popisuje jeden z autorů petice, entomolog Jan Pelikán.
„Petice je přímo proti výstavbě komunikace Na Plachtě, která by významně narušila přírodní památku, její obyvatele a rostliny. A zároveň je také poukázáním na mrhání finančními prostředky města."

Podle autorů petice chce radnice komunikaci vést přes chráněnou přírodní lokalitu, která by ji z velké části poškodila. Na společném setkání to ale zástupci radnice důrazně odmítli. Více dodává primátor města Hradce Králové Alexandr Hrabálek z ODS.
„Chceme nechat prověřit území okolo plotu Petrofa a budeme se řídit skutečně objektivními výsledky. Jestliže nám řeknou, tady se nemůže nic stavět, tak se nic stavět nebude."

Vzhledem k dopravnímu přetížení v ulici Na Brně a snaze zlepšit bezpečnost na křižovatce ulic Na Brně a Brněnská, hledá město již několik let možnosti, jak situaci vyřešit.

Čtěte také

Jednou z variant je vedení cesty do průmyslové oblasti na samotném okraji přírodní památky Na Plachtě.

Tuto variantu, spolu s dalšími možnostmi vedení komunikace, která by měla mít minimální dopad na přírodní památku Na Plachtě, má prověřit mimo jiné biologické hodnocení oblasti, které si město nyní zadalo.

Vedení města se také sešlo s petenty vyjadřujícími nesouhlas s plánovanou výstavbou silnice přes Přírodní památku Na Plachtě s cílem objasnit a vysvětlit, jaké jsou současné záměry města v této lokalitě.

„Zřejmě v reakci na zadání této práce včetně biologického hodnocení, se na internetu objevila petice proti výstavbě komunikace. Petenti zde vyjadřují nesouhlas s výstavbou silnice přes Přírodní památku Na Plachtě tři a součástí petice je i zákres komunikace přes Přírodní památku Na Plachtě. Veřejnosti je tak, nevím proč, podsouvána falešná informace, která je patrná z obrázku pod peticí. O tomto trasování ale město neuvažuje. Pokud se na radnici o něčem diskutuje, tak je to pouze asi třísetmetrový úsek od parkoviště u Lidlu podél betonového plotu areálu Petrof, který by vedl do průmyslového areálu v podstatě tou nejkratší možnou cestou. Rozhodně se nejedná o komunikaci až ke kruhové křižovatce v ulici Na Brně. Myslí-li organizátoři petice vážně to, že je možné o věci diskutovat, měli by petici stáhnout, petentům vše vysvětlit a městu se omluvit," vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek z ODS.

Město si nyní zadalo zpracování komplexního posouzení včetně biologického hodnocení, které bude jedním z podkladů pro případný další postup.

„Předpokládáme, že toto hodnocení proběhne zcela objektivně a transparentně, tedy tak, abychom se jeho výsledky mohli řídit. Skutečně není našim ani mým cílem ničit chráněné biotopy. Na druhou stranu ale předpokládám, že se všichni budou řídit výsledky daného a objektivního šetření, ať již budou jakékoliv. Celý svůj profesní život jsem se držel objektivních a vědeckých důkazů, byly pro mne vždy východiskem při mém konání, a budu se tak chovat tak i nyní. A předpokládám, že tak učiní i ostatní," dodává primátor.

Vedení Hradce Králové jednalo s petenty o přírodní památce Na Plachtě

„Vše je stále navíc jen ve fázi úvah, studií a prověřování, smyslem ale je uvolnit dopravu zejména v přetížené ulici Na Brně a zlepšit bezpečnost na křižovatce ulic Na Brně a Brněnská. Proto měla být nalezena alternativní cesta. Řešením problémů této lokality se zabýval i Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města, kde jsem byl tímto úkolem pověřen," říká k současnému stavu náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha z ODS.

Biologické hodnocení, jehož zadání schválila rada města, provede zhotovitel za více než 350 tisíc korun včetně DPH.

Čtěte také

„Podobné biologické hodnocení již bylo zhotoveno v roce 2016. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 došlo ke změně legislativy, je nutné vypracovat nové hodnocení v souladu s platnou legislativou. Což vnímáme jako účelné již ve vztahu k vývoji v dané lokalitě a k aktuálnímu prověření biologických hodnot tohoto území. Mělo by nám mimo jiné ukázat, zda by vůbec trasa podél plotu byla proveditelná a zda je možné situaci řešit jinak. Jakmile bude hodnocení hotové, což by mělo být zhruba do konce roku, bude následně předloženo orgánu ochrany přírody a krajiny, který se k celé záležitosti musí vyjádřit," dodává náměstek Bláha.

autoři: Jana Házová , Vojtěch Krátký , baj | zdroj: Magistrát města Hradec Králové
Spustit audio

Související