Operátoři tísňového volání se potýkají se zneužíváním telefonní linky

12. únor 2013

Zneužívání hovorů na tísňovou linku, ať už úmyslné nebo neúmyslné, komplikuje práci záchranářům. Drtivá většina všech hovorů, které jejich operátoři přijmou, je takzvaně netísňových. Potvrzuje se to i na operačním středisku hasičů Královéhradeckého kraje.

Linka 112 je společná pro celou Evropskou unii. "Linka 112 slouží pro odbavování mimořádných událostí, kde je potřeba spolupráce jak hasičů, policie i záchranné služby,“ vysvětluje Radek Mencl z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a pokračuje:

„Je to celoevropské číslo tísňového volání, to znamená, je to číslo, které by u nás měli primárně využívat cizinci, protože operátoři telefonních center jsou jazykově vybaveni minimálně angličtinou a němčinou a jsou schopni v cizím jazyce odbavovat volání."

Devět s deseti všech volání na linku 112 ale není tísňových. "Jsou to volání při zablokovaných telefonech, jsou to omyly často, je to samozřejmě v těch zlomyslných nejčastěji hra dětí a nebo i hra lidí s telefonem, kdy ze zablokované klávesnice lze vytočit číslo 112,“ popisuje Mencl.

Je třeba umět poznat "ostrý" hovor

Právě to musí operátor rozlišit, což je velmi náročné. Je třeba správně zareagovat na takzvaný ostrý hovor, který může rozhodnout o lidském životě, jak doplňuje operátor tísňové linky hasičů Královéhradeckého kraje Petr Dostál:

"Existuje určitý algoritmus, který všichni známe, jak vlastně postupovat. Postupuje se vlastně, hlavně kde se to stalo, co se stalo, jaký je rozsah, zjistit jméno a pak vlastně co nejrychleji předat těm složkám, které vyjedou na pomoc.

To je vlastně dennodenní praxe a rutina tady na stodvanáctce, že přijdu ráno na směnu, mám za sebou 20 hovorů, kde nemusím nic řešit. a potom mi třeba dneska padly za sebou dva požáry, které jsem musel tedy vytěžit a předat."

Loni přijali operátoři tísňové linky krajského operačního střediska na linku 112 přes 161 tisíc hovorů, ale víc než 90 procent z nich bylo zneužití linky, ať už úmyslné nebo neúmyslné.

autor: Bohuslav Štěpánek
Spustit audio