Obří kresby Jiřího Kornatovského vás zbaví zbytečných myšlenek, očekávání a předsudků

22. říjen 2017
Jiří Kornatovský se svou kresbou v Galerii moderního umění v Hradci Králové

V Galerii moderního umění v Hradci Králové byla otevřena výstava významného českého umělce Jiřího Kornatovského. Setkání s jeho obřími kresbami je neopakovatelným fascinujícím zážitkem. Romana Pacáková se tam vydala s mikrofonem trochu s předstihem a na chvíli autora vyrušila z vrcholících příprav těsně před vernisáží.

Podle autora už samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla.

Svým výtvarným pojetím se tyto kresby zcela vymykají české umělecké tradici a když se poprvé v polovině 80. let minulého století objevily na výtvarné scéně, působily jako zjevení.

Kresba je zde hlavně záznamem svého vzniku, nikoli tvarovou kompozicí s libovolným působením. Do jisté míry se jedná o dokumentaci akce. Nejde o různost obrazů a jejich jednotlivé sdělení. Kornatovský se zaměřuje na kontinuitu, opakování akcí rituálního charakteru. Jde tedy o určité udržování řádu událostí v rytmu cyklického archetypálního času.

Čtěte také

Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenaného, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací.

Pomocí uhlu je sváděn boj s beztvarostí a nehybností prázdné plochy, jejíž možnosti jsou zpočátku omezené, avšak ve své podstatě, po překonání vlastních nutně limitovaných představ a prolomení se do stavu tvůrčího vytržení, nekonečné.

Svou vůlí vnucuje umělec ploše objem a neustávající pohyb

Tah po tahu vrství uhlovou čerň a formuje ji do mohutných forem, oblin, výdutí, propastí i toroidů, které pulzují a vlní před zraky těch, kteří se oddají pohledu do středu víru.

GMU HK - obří kresby Jiřího Kornatovského

Linie a jimi budovaný objem je formou i významem

Jiří Kornatovský nikdy nechtěl převypravovat smyšlené či skutečné příběhy, události či přenést na kartón významy a myšlenky, jenž patří jen a jen světu myšlení a filozofie. Právě v této přímosti a nezatíženosti vazbami mimo samotnou kresbu je jeho síla.

Díky této prvotní "prázdnotě", s níž autor k tvorbě přistupuje, jsou jeho kresby naplněny hlubokým smyslem poznání. Pochopit význam stvoření není možné bez otevřenosti a prázdnoty - ve smyslu zbavení se zbytečných myšlenek, očekávání a předsudků, které nám brání prožít život a umění v jeho úplnosti.

Výstava je pro návštěvníky Galerie moderního umění v Hradci Králové přístupná až do 28. ledna 2018.