Obávaný východoněmecký vládce nad tiskem se narodil v Ústí nad Labem

28. únor 2020

Dnes si ve výročí týdne připomeneme dalšího českého Němce vystěhovaného do NDR. Je jím Kurt Blecha, rodák z Ústí nad Labem. Narodil se tu 25. února 1923.

V 18 letech vstoupil do NSDAP a narukoval na východní frontu. V roce 1943 padl do sovětského zajetí, kde vstoupil do protinacistického Národního výboru Svobodné Německo. Zároveň začal navštěvovat antifašistickou frontovou školu, která měla za úkol propagandisticky působit na vojáky wehrmachtu a ze které vzešla řada funkcionářů východoněmecké komunistické strany. To byl i případ Kurta Blechy.

Už v roce 1945 byl propuštěn ze zajetí a usadil se sovětské okupační zóně Německa. V roce 1946 vstoupil do tamní komunistické strany/SED a zahájil studium žurnalistiky. O 4 roky později začal psát do komunistického periodika Schweriner Volkszeitung a byl členem vládního úřadu pro informace.

V roce 1958 nastoupil na místo vedoucího tiskové kanceláře u předsedy Rady ministrů NDR, tedy východoněmecké vlády. Na tomto vysokém postu setrval až do roku 1989.

 Být šéfem tiskového odboru vlády znamenalo nejen udělovat akreditace novinářům, dohlížet na komunikaci vlády s médii, ale především mít kontrolu nad všemi novinami a časopisy, které nespadaly přímo pod komunistickou stranu.

Kurt Blecha tato periodika cenzuroval a ovlivňoval, co se v nich bude nebo nebude psát. Veřejně činná byla i jeho žena Johanna Blecha. V 50. letech byla starostkou Schwerinu, pak několik let zástupkyní primátora východního Berlína, byla funkcionářkou svazu žen a dalších organizací.

Ústecký rodák Kurt Blecha zemřel v roce 2013 v Berlíně.

Im Jubiläum der Woche erinnern wir an weiteren Deutschböhmen, welcher in die DDR vertrieben wurde: Kurt Blecha, ein gebürtiger Aussiger. Blecha wurde am 25. Februar 1923 geboren. Blecha trat 1941 der NSDAP bei und wurde zum Wehrdienst an der Ostfront eingezogen. Er kam 1943 in die sowjetische Kriegsgefangenschaft, besuchte Antifa-Schulen in Gorki sowie Krasnogorsk und war aktiv im Nationalkomitee Freies Deutschland. Aus diesen Schulen sind mehrere Funktionäre der Ostdeutschen Kommunistischen Partei hervorgegangen. 

Das war auch der Fall von Kurt Blecha. 1945 kehrte er nach seiner Entlassung nach Deutschland zurück, trat 1946 in die SED ein und arbeitete bis 1952 beim SED-Organ Schweriner Volkszeitung. Vom 1958 war Blecha Leiter des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR. Dieses Presseamt war für die Akkreditierung der Journalisten in der DDR zuständig und war außerdem eine Zensurbehörde, die Printmedien der DDR überwachte, die nicht der SED direkt unterstanden.

Auf diesem Posten blieb Kurt Blecha bis 1989. Blecha zensurierte Periodika und Zeitschriften und hatte Einfluss am deren Inhalt. Öffentlich aktiv war auch seiner Frau Johanna Blecha. In den 50er Jahren war sie Oberbürgermeisterin von Schwerin, stellvertretende Oberbürgermeisterin von Ostberlin, Funktionärin des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands und weiterer Organisationen. Der Aussiger Kurt Blecha starb am 1. März 2013 in Berlin.

Spustit audio