O zvonici v Oseku se říká, že je evropským unikátem. Dřív sloužila i jako strážní věž a vyhlídka

3. říjen 2023

Osek u Sobotky se nachází na hranici Středočeského a Královéhradeckého kraje. Hlavní dominantu obce tvoří kostel společně s unikátní šestibokou dřevěnou zvonicí. Ta v dávné minulosti sloužila i jako strážní věž. Bývala na ní plošina, ze které bylo možné pozorovat i vzdálenější okolí a kontrolovat, jestli se neblíží nepřítel.

Roubená šestiboká zvonice s otevřeným zvonovým patrem u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku vyrostla roku 1655 na místě starší gotické zvonice. Určitě ji nepřehlédnete cestou po staré silnici necelé dva kilometry od centra Sobotky. Památka je součástí hřbitova, který lemuje mohutná historická zeď.

„Šestirožní“ zvonice je dnes krásně opravená, stejně jako mohutná zeď, která celý hřbitovní areál v Oseku obepíná. Památka teď voní čerstvým dřevem použitým na nové šindele. Mezi její pozoruhodnosti patří vzpěradlová konstrukce, kdy je trám nesoucí zvon vzepřený šikmo vzhůru ukloněnými trámovými vzpěrami. To je skvělé vidět na vlastní oči, stejně jako je mimořádné ocitnout se po výstupu nahoru v těsné blízkosti zvonu z roku 1655.

Věž měla obranný a informační charakter

V Oseku stával nejprve dřevěný kostel. Kousek pod zvonicí byla fara. Když do dřevěné strážní věže přibyl první zvon, měla už nejen obranný, ale i informační charakter. Podle typu vyzvánění lidé hned věděli, co se děje. Součástí osecké zvonice bývala i plošina, ze které se dalo dohlédnout i do vzdálenějšího okolí. Pozorovatel byl díky konstrukci stavby krytý a mohl včas upozornit na nepřítele, který se k Oseku blížil. Později se jak zvony, tak i obranné úlohy přesunovaly do zděných věží kostelů, které byly vyšší a bezpečnější.

Uchycení zvonu v osecké zvonici

Osecká zvonice stojí v rohu hřbitovního areálu, jen pár metrů od kostela Nanebevzetí Panny Marie, k němuž přísluší. Na plošinu pro zvoníka vede do výšky 6,5 metru 22 strmých schodů, od tohoto patra je do vrcholu krovu asi 8 metrů. Obalový plášť sahá ještě dalšího dva a půl metru nad zvonové patro. Roubená podezdívka osecké zvonice tvoří nepravidelný šestiúhelník.

Ve středu stolice visí zvon z roku 1655. Konstrukce sice vznikla pro trojici zvonů, ale v severozápadní části nikdy žádný nevisel. Původně tam byly dva zvony od Pricqueyů z Klatov. Dnes tam visí jen jeden z nich. Zvon o průměru 88,7 centimetrů a hmotnosti 420 kilogramů.

Zvon z roku 1655 ve zvonici

Plášť zvonice je šikmý a střecha vytváří otevřené zvonové patro, aby se hlas zvonů nesl do dáli, ale i proto, aby zvonice zároveň dobře větrala. Stavba má podle odborníků výrazně gotický ráz, svojí konstrukcí je ale přitom nadčasová.

Hřbitov s roubenou zvonicí a s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Oseku u Sobotky je přístupný celoročně. Pokud si ale budete chtít prohlédnout i interiér krásně zrekonstruované zvonice, pak se předem telefonicky objednejte na oseckém obecním úřadě.

Spustit audio