O svůj důchod se zajímejte průběžně po celý život. Výhody i úskalí předčasného odchodu do důchodu

7. červen 2022

Radioporadna zodpoví některé důležité otázky týkající se důchodů, například, co to je předčasný nebo vdovský důchod, jaký je věk odchodu do důchodu a kdy vzniká nárok na výplatu starobního důchodu, jaká je odhadovaná výše patřičného důchodu pro konkrétní osoby či podmínky nároku na starobní důchod z důchodového pojištění.

Mgr. Eva Zmítková, vedoucí oddělení důchodového pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové, hovoří v naší radioporadně na nejčastější dotazy ohledně důchodů.

Předčasný důchod se vypočítá stejně jako řádný starobní důchod, jen je tam trvalá srážka, o kterou je částka snížena.
Mgr. Eva Zmítková, oddělení důchodového pojištění OSSZ Hradec Králové

Zvyšuje se počet lidí, kteří chtějí do předčasného důchodu?
Z našeho pohledu jsou ty počty v podstatě srovnatelné, nezaznamenáváme na naší správě nějaké enormní navýšení žádostí.

Čtěte také

Jaké jsou podmínky, abychom mohli do předčasného důchodu nastoupit?
Základní podmínkou je, že musíme splnit potřebnou dobu pojištění, která činí 35 roků a musí se dosáhnout potřebný věk, který je maximálně 3 roky před nárokem na řádný důchod a u pojištěnců, kteří mají nárok na starobní důchod až nad 60 let, ti pak mohou odcházet do důchodu o 5 let dříve, ale maximálně nejdříve v 60 letech.

O jakou částku peněz přijdeme pokud nastoupíme do předčasného důchodu? To je, myslím, podstatná otázka pro většinu seniorů.
Ty srážky jsou trvalé, takže je potřeba si dobře rozmyslet, jestli opravdu klient chce odejít do předčasného důchodu. Protože pak už nemůže požádat o řádný starobní důchod. A ty srážky jsou odstupňovány vždy po 90 kalendářních dnech, což je období, za které se to krátí.

Čtěte také

V prvním roce se to krátí o 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů, v druhém roce to je 1,2 % výpočtového základu. A ve třetím roce to je 1,5 procenta výpočtového základu. Pokud to je více než 3 roky, tak je to stále oněch 1,5 procenta výpočtového základu.

Zní to strašně složitě. Kdybych to měla zjednodušit, přijdeme o tisíce?
V podstatě ano. Dá se v průměru říci, že jedna srážka může být od 250 až do 400 Kč. Ale pokud se jde třeba opravdu 3 roky před nárokem na řádný důchod, tak to může být trvalá srážka třeba 4 až 5 000 Kč. A ještě se přijde o doby pojištění, protože se odpracuje méně roků, tedy to jsou další trvalé srážky.

Čtěte také

Co je vlastně takový předčasný důchod? Dá se to přesně vymezit?
Předčasný důchod se počítá stejně jako řádný starobní důchod, jen je tam ona trvalá srážka, o kterou je trvale snížen.

V jakých životních situacích podle vás může být pro někoho přijatelným řešením?
Určitě jde o přijatelné řešení například v situaci, pokud klient přijde o práci a už není předpoklad, že by nějakou práci získal. Nebo když jsou nějaká zdravotní omezení, ale není to zase na přiznání invalidního důchodu. Nebo někdo řeší svoji rodinnou situaci, třeba jde o péči o vnoučata nebo už se prostě nechce někomu dál pracovat. Řekne si, že má odpracováno a nevadí mu ta srážka.

Čtěte také

Jak se vypočítává vdovský důchod?
Vdovský důchod se vypočítává ze starobního nebo invalidního důchodu manžela, pokud ho již pobíral a je to polovina procentní výměry zemřelého. Pokud dojde k souběhu výplaty starobního a vdovského důchodu, tak se ještě jeden důchod musí krátit na polovinu

Takže v případě, že zemřelý pobíral starobní důchod a vdova pobírá také svůj starobní důchod, tak vdovský důchod činí čtvrtinu procentní výměry zemřelého. To se dá snadno spočítat z posledního valorizačního oznámení o výši důchodu.

Kdy si myslíte, že je správná chvíle začít se vůbec o důchod zajímat?
Je potřeba se o něj zajímat v průběhu života neustále, protože je možnost si požádat jednou ročně o informativní osobní list důchodového pojištění. A Česká správa sociálního zabezpečení ho potom zasílá do 90 dnů na adresu, kterou klient uvede.

Eva Zmítková a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

A tam jsou vypsány veškeré doby pojištění a pokud tam něco chybí, může se to průběžně dokládat a nebo se informovat na okresní správě, jak by se to mělo doložit. Takže je opravdu dobré si to jednou začas průběžně sledovat.

Celou důchodovou radioporadnu s Mgr. Evou Zmítkovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související