Nový rybník má ochránit Libníkovice a jeho okolí před lokálními povodněmi

3. srpen 2016

Lepší ochranu před případnou velkou vodou by měly získat obce v povodí Libníkovického potoka. Už na konci srpna začne v katastru obce Libníkovice výstavba dalšího rybníka. Investici, která přesáhne 10 milionů korun, bude Státní pozemkový úřad financovat hlavně z evropských zdrojů.

V lokalitě Rákosné poblíž Libníkovic nebude vystavěna klasická nádrž, ale bude se jednat o biocentrum.

Nádrž má za úkol snižovat povodňový průtok na Libníkovickém potoce. A má také zadržovat vodu v krajině. Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace Státního pozemkového úřadu

Nová vodní plocha je dalším krokem k dobudování biokoridoru, s jehož výstavbou se začalo před třemi lety.

„Biocentrum zahrnuje malou vodní nádrž, která bude mít zhruba 3 hektary. Bude zde pobřežní pás stromů a keřů. Nádrž má za úkol snižovat povodňový průtok na Libníkovickém potoce. A má také zadržovat vodu v krajině. Ke zpřístupnění tohoto biocentra bude vybudovaná také travnatá cesta," říká Hynek Jordán ze Státního pozemkového úřadu.

Čtěte také

Kromě zemědělských ploch by měly být nově lépe ochráněny také nemovitosti v povodí Libníkovického potoka, který před dvěma měsíci vyplavil také nedalekou Výravu.

Slibuje si to nezávislý starosta Libníkovic Miloš Čistý: „V důsledku zkušeností z nedávných záplav, které nás postihly naštěstí s nevelkými materiálními škodami, doufáme, že i ten rybník v Rákosném bude sloužit k záchytu těchto přívalových vod."

Rybník a vodní plocha. Západ slunce (ilustrační foto)

Po dokončení bude celé biocentrum převedeno do majetku Libníkovic, které se o něj budou starat. Obec, která má zhruba 150 obyvatel, bude muset hledat další peníze ve svém rozpočtu.

„Vzhledem k tomu, že nemáme ani nějakou techniku k tomu, abychom tyto věci prováděli, tak si budeme muset buď takovou techniku pořídit, nebo si najmout firmu, která se nám o to bude starat. Což samozřejmě zase přinese finanční náklady," říká starosta Miloš Čistý.

Biocentrum by mělo být hotovo příští rok v červnu.

Spustit audio