Nový most přes řeku Metuji v Náchodě-Bělovsi za 33 milionů už slouží motoristům i pěším

19. prosinec 2020

Od pátku 18. prosince mohou motoristé i pěší využívat nový most v ulici Na Horním konci v Náchodě-Bělovsi, stavba byla otevřena pro veřejnost. Dokončení největší letošní investiční akce si prohlédli zástupci města - místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer a radní Jan Falta.

Jedná se o novostavbu mostního objektu v místě stávajícího mostu s úpravou navazujících místních komunikací a chodníků na předmostí. Mostní objekt převádí místní komunikaci a chodník pro pěší přes řeku Metuji.

Čtěte také

„Původní most byl kompletně odstraněn, tzn. nosná konstrukce s příslušenstvím, opěry a pilíř včetně základů. Na jeho místě je postaven most nový, který je proveden jako rámová konstrukce bez středového pilíře. Na mostě je nová vozovka včetně chodníků, příslušenství a nasvětlení úseku opravované komunikace LED svítidly,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

A dodal: „Nosnost mostu je nyní několinásobně vyšší než u původního, tj. více než 40 tun a jen pro zajímavost, na jeho stavbu včetně opravované nábřežní zdi, bylo použito 569 kubíků betonu a 106 tun ocelové výztuže.“

Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině dubna letošního roku a dodavatelem je firma MADOS MT s.r.o., Lupenice, projektantem společnost MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto. Celkové náklady na výstavbu představují částku 33 milionů korun.

Čtěte také

Provoz na mostě bude do konce dubna příštího roku probíhat v režimu tzv. předběžného užívání. Během tohoto období dokončí stavbaři všechny související práce, tj. terénní úpravy v okolí mostu a opravy komunikace v objízdné trase ul. Promenádní.

Obyvatelům ulice Na Horním Konci děkuje náchodská radnice za trpělivost a shovívavost během stavebních prací. Řadu měsíců stavba nového mostu zasahovala do jejich životů a omezovala přístup k jejich domovům. Vedení města však věří, že to stálo za to a během nadcházejících vánočních svátků nejen místní obyvatelé nový most ocení.

autor: baj | zdroj: Městský úřad Náchod
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...