Novou děkankou Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové zvolena jazykovědkyně Nella Mlsová

16. březen 2024 20:02

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové zvolil v tajné volbě novou děkanku. Stane se jí jazykovědkyně Nella Mlsová. V tajné volbě o tom rozhodl akademický senát fakulty. Ve funkci vystřídá současného děkana Františka Vaníčka, kterému po dvou čtyřletých obdobích skončí mandát v červnu.

„Současná proděkanka pro vědu, výzkum a umění, působí na hradecké univerzitě také jako vedoucí Oddělení jazykové a literární kultury na Katedře českého jazyka a literatury. Vedení fakulty by se po jmenování rektorem měla ujmout v červnu letošního roku a povede ji až do roku 2028,“ říká mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák.

Čtěte také

Členové Akademického senátu PdF UHK volili mezi dvěma kandidáty. O děkanský post se ucházel také doc. Adrián Agricola z Katedry tělesné výchovy a sportu.

Oblast svého zájmu by dr. Mlsová ráda směřovala na tři základní oblasti, kterým je třeba se soustavně věnovat - celospolečenské řešení situace Pedagogické fakulty, postavení fakulty v rámci Univerzity a jako poslední bod, vnitřní fungování fakulty.

Jak říká dr. Nella Mlsová: „Ráda bych navázala na to, čeho se podařilo dosáhnout v uplynulém období, pokračovala v prosazování dle mého soudu pozitivních tendencí ve vývoji fakulty, samozřejmě i s nezbytnou reflexí toho, co se úplně nedaří nebo dosud nepodařilo. Nechci bořit, ale tvořit, a to společně s akademickým společenstvím, jehož důvěra a spolupráce je pro naplnění mého volebního programu neodmyslitelnou podmínkou.

Čtěte také

Slova stávajícího děkana PdF UHK prof. Františka Vaníčka: „Blahopřeji nově zvolené kandidátce na děkanku PdF UHK. Jsem velice rád, že fakultu dále povede dr. Nella Mlsová, která je 8 let proděkankou a statutární zástupkyní děkana PdF. V osobě dr. Mlsové je záruka úspěšného pokračování vedení fakulty směrem k dalšímu úspěšnému fungování a rozvoji. Dr. Mlsová má v daném velikou zkušenost. Může se rovněž spolehnout na moji maximální podporu a součinnost. Přeji nové děkance i celé fakultě mnoho úspěchů!

Dr. Nella Mlsová působí jako vedoucí Oddělení jazykové a literární kultury na Katedře českého jazyka a literatury. Současně zastává post proděkanky pro vědu, výzkum a umění a funkci statutární zástupkyně děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve své pedagogické činnosti zastává pozici garantky bakalářského studijního programu Jazyková a literární kultura. Mimo výše uvedeného je členkou oborové rady Ph.D. studia Teorie a dějiny české literatury a VR PdF UHK. V oblasti vědecké činnosti byla řešitelkou projektů GAČR, SV a ESF.

Spustit audio

Související