Nejstarší obyvatelka Královéhradeckého kraje oslavila sto čtyři let

přípitek

Sto čtyři let oslavila nejstarší obyvatelka Královéhradeckého kraje Marie Fišerová z Hořic. Svou dlouhověkost si vysvětluje tím, že stále dokáže žít přítomností. Marie Fišerová má za sebou pohnutý život, kdy se například za druhé světové války zapojila do odboje a roznášela letáky. Zatklo ji gestapo a osmnáct měsíců prožila v nacistických věznicích. Po válce pracovala mimo jiné jako vedoucí okresního chorobince nebo v knihovně. V mládí se věnovala skautingu a sportu. K její dlouhověkosti zřejmě přispěla i životospráva. "Nekouřila jsem, co jsem jedla zamlada, byla kozina, kozí mléko, babička měla zelinářství, tak samou zeleninu a ovoce, že jo, to byl jako základ. Když tak si vezmu štamprlátko becherovky, víte, anebo štamprlátko magistra," dodala Marie Fišerová, nejstarší obyvatelka Královéhradeckého kraje.

Pro sto čtyřletou Marii Fišerovou je charakteristické, že se umí radovat ze života. Nenaříká a vždycky myslela víc na druhé než na sebe.