Nejsme národ kverulantů, umíme i hezky pochválit, říká s úsměvem ombudsmanka hradecké nemocnice

9. únor 2023

Ombudsmankou Fakultní nemocnice Hradec Králové se 1. února stala právnička, Mgr. Daniela Mohylová, která se dosud ve spolupráci s ombudsmanem podílela na správě agendy stížností a také podnětů. Ve funkci nahradí Dr. Davida Tučka, který byl nemocničním obudsmanem od ledna 2019 a rozhodl se v této pozici skončit. 

Myslíte si, že jsme národem kverulantů nebo umíme i pochválit?
Jsem svědkem toho, že umíme více chválit. A v tom je určitě dobré pacienty podpořit, aby vyjádřili poděkování nemocnici. Než jsem šla k vám do vysílání, tak mi volala paní a velmi srdečně děkovala za záchranu života několika členů své rodiny. Velmi oceňovala mnoho jednotlivých klinik, pracovišť i lékařů Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Při nástupu do nemocnice by měli pacienti svá práva i povinnosti znát. Někteří se domnívají, že mají pouze práva, nikoliv povinnosti.
Mgr. Daniela Mohylová, ombudsmanka Fakultní nemocnice Hradec Králové

A ptala se, jakou formou může poděkování vyjádřit, aby se to dozvědělo co nejvíce lidí. Takže věřím, že i poděkování prostřednictvím rozhlasu je návod, jak dát najevo vděk. Samozřejmě mezi námi pořád budou tací, kteří si chtějí stěžovat a nebudou nikdy spokojeni. Ale celkově i statisticky ta poděkování převládají.

Pravdou je, že žijeme v elektronické době, kdy je pro mnoho lidí jednoduché zjistit, jaká mají práva a pak si je hájit.
Určitě, ale to podle mě platí nejen v oblasti zdravotnictví. Mnoho pacientů se domnívá, že má pouze práva, nikoliv určité povinnosti. Mnoho pacientů, když nastupuje do zdravotnického zařízení, ať už do lůžkové péče nebo ambulantní, tak ovšem není se svými právy seznámena.

Tak pojďme na ta základní práva.

Čtěte také

Těch práv je spousta, možná bych odkázala pacienty na naše webové stránky, kde je přímo položka, kterou je dobré si přečíst, než jdete do nemocnice. Máte možnost si načíst, co všechno vás tam čeká, co mít s sebou, ale i jak se chovat v nemocnici.

Protože to není jen o tom, že vám zdravotníci poskytnou vysoce kvalifikovanou odbornou péči, ale je to i o tom, že třeba hospitalizovaný pacient má určitá omezení. Měl by se ze své podstaty chovat ke zdravotníkům, ale i spolupacientům, slušně a ohleduplně, měl by dodržovat určité léčebné procesy. Ale to jsou už povinnosti.

Čtěte také

Pokud jde o práva, tak pacient má možnost rozhodnout si o svém léčebném postupu. Když vysloví souhlas s určitou formou, tak zdravotník bude s ním potom zacházet. Má určitě právo být navštíven, pokud nejsou nějaké epidemické skutečnosti nebo omezení, které by tomu zabraňovali.

Má právo znát jméno ošetřujícího lékaře nebo zdravotníka, který o něj pečuje. Určitě má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, pořizovat si jejich kopie. A má právo, aby jeho zdravotní stav byl sdělen někomu z jeho blízkých, komu udělil souhlas.

Kolik stížností každoročně řešíte?

Čtěte také

Když se vrátím k loňskému roku, tak jsme byli na necelé stovce stížností. Což byl pokles zhruba o jednu třetinu oproti předchozím letům. Těch poděkování je minimálně dvakrát tolik. 235 poděkování za loňský rok.

Ale do toho řešíme ještě spoustu dalších podnětů, těch bylo zhruba 120. Kdy se pacienti na nás obrací s různými dotazy. Nemá to charakter stížnosti, ale potřebují se na něco doptat. Na postup nebo na koho se se svým problémem obrátit. To je třetí část naší agendy.

Jste mladá žena, právnička, myslíte si, že to je pro vás výhoda nebo naopak nevýhoda?
Doufám, že to bude v jistých směrech i výhoda. Mými dvěma předchůdci byli velmi schopní lékaři, pan doktor Tylšer a pan doktor Tuček. Pozice nemocničního ombudsmana funguje v nemocnici v Hradci Králové už od roku 2011, takže já nastupuji do funkčního, rozběhlého procesu a snažím se to uchopit, tak, jak tomu rozumím.

A právní vzdělání si myslím, že může být velkou výhodou, ať už v nějakém právním rozhledu při sepisování odpovědí na stížnosti.

Celou radioporadnu s ombudsmankou Fakultní nemocnice Hradec Králové Mgr. Danielou Mohylovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související