Neděle: Žiju na vesnici a jsem za to rád

Jaký je život na vesnici v dnešní době? Žijete tam desítky let a neměnili byste? Proč? Jak se podle vás změnil život na vesnici v průběhu desítek let? Jaká jsou pro i proti?

Možná si mnozí lidé z měst myslí, že život na vesnici je jenom o tom, že ráno jdete nasypat zrní slepicím a podojit krávy, nebo třeba vyhnat kozy na pastvu. Omyl. Možná i vy z vesnice mi dáte za pravdu v tom, že život se tam nijak zvlášť neliší, i když na vesnici není takový servis a možnosti, jako ve městě. Mnozí se přesto snaží žít aktivní život, organizovat vesnický život a spoustu akcí. Lidé na vesnici k sobě možná mají i blíž. Držíte při sobě a pomáháte si?