Naučná stezka kolem jihočeského hradu Dívčí kámen přibližuje nejzajímavější partie Blanského lesa

Dívčí Kámen
Dívčí Kámen

Horní tok Vltavy, jižně od Českých Budějovic, patří mezi nejmalebnější úseky české národní řeky. A jde také o jedno ze vzácných míst, kde Vltava stále plyne, aniž by byla svázána nějakou přehradou. Do Vltavského údolí návštěvníky zavede naučná stezka na trase Třísov - Dívčí Kámen - Holubov, kterou lemuje i celá řada památek od pravěku až po 19. století.

Tři kilometry dlouhá trasa nabízí tolik kulturních a přírodních zajímavostí, až je to k neuvěření. Zbytky pravěkého sídliště, dodnes patrné valy mohutného starověkého hradiště s dvěma akropolemi, ruiny středověkého hradu, budovy bývalých železáren z první poloviny 19. století či nedokončená vodní elektrárna ze století minulého. Všechny tyto památky ukazují, že kraj na soutoku Křemežského potoka a Vltavy lákal lidi od nepaměti.

Neméně zajímavá je ale i příroda na naučné stezce. Za zastavení rozhodně stojí serpentinitové skály v rezervaci Holubovské hadce. Serpentinit, čili hadec, je hornina, která obsahuje vyšší množství hořčíku, niklu, chromu a kobaltu. Jejím zvětráváním vzniká uhličitan hořečnatý, který je pro mnohé rostliny jedovatý. Proto jsou Holubovské hadce porostlé jen řídkým borovicovým lesem s chudým bylinným patrem.

Naopak na začátku stezky stojí mohutná lípa, vysoká přes třicet metrů. Její stáří je odhadováno na dvě století. Zajímavé je, že vedle ní stojí kaplička z roku 1777, která se před časem musela rozebrat a přesunout, aby ji stále se rozšiřující kmen stromu nepovalil.

Trasa naučné stezky začíná na vlakové zastávce Třísov, kde je i parkoviště pro osobní auta, a končí u vlakové stanice Holubov. Vycházkový okruh je nenáročný, dobře značený, vede po zpevněných cestách. Lze ho doporučit pro rodinnou vycházku.