Naši vojenští lékaři vyjíždějí do světa a tam pomáhají. Dělá to dobré jméno republice i armádě

27. listopad 2018

V Hradci Králové se tento týden uskuteční již čtvrtý ročník největší konference v České republice, která se věnuje problematice poskytování všech úrovní zdravotnické péče ve válečných zónách a také v oblastech zasažených nějakou přírodní katastrofou. 

O Konferenci válečné medicíny 2018 nám dnes podrobnosti řeknou nadrotmistr Jiří Néma a kapitán Tomáš Vašek, kteří oba mají vztah k Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. O jaké setkání tedy v Hradci Králové jde?
Jedná se o odborně populární konferenci, která, jak jste zmínil, se věnuje poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných oblastech. Letos jde o odborně populární konferenci, protože je rozdělena na dvě části a to na lékařskou, určenou především lékařům a studentům medicíny a potom část nelékařskou, která je určena záchranářům, sestřičkám a také široké veřejnosti.

nadrotmistr Jiří Néma a kapitán Tomáš Vašek ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Proč je zapotřebí dělat takové konference? Jaký mají význam a smysl pro studenty zdravotnictví na fakultě Univerzity obrany?
Všeobecně konference, různé kongresy a semináře mají význam především ve výměně zkušeností a znalostí. A to zejména v oblasti válečné medicíny, protože se jedná o velmi důležité a drahocenné zkušenosti, které je potřeba si předávat.

Mladí lékaři chtějí sloužit na zahraničních misích. Zájem o vojenské lékařství se zvyšuje

Radek Uher (uprostřed) při práci v polní nemocnici v Afghánistánu

Vedle běžného studia medicíny se učí ošetřovat průstřely, amputace končetin nebo zranění po výbuchu trhaviny. A místo letních prázdnin cvičí v poli. Ze studentů vojenského lékařství v Hradci Králové se tak za šest let stanou profesionálové hned dvakrát. 

Vy jste oba studovali v Hradci Králové na Fakultě zdravotnictví Univerzity obrany?
Ano, je to tak.

Můžeme říct, co jste tam studovali?
Já jsem před dvěma lety ukončil obor zdravotnický záchranář, říká nadrotmistr Jiří Néma. A kapitán Tomáš Vašek doplňuje, že v roce 2009 ukončil studium oboru Vojenský zdravotnický management.

Mohu o vás také říci, že teď působíte v Hradci Králové jako vojenský psycholog a máte za sebou i dvě zahraničí mise v Iráku a v Afghánistánu?
Ano.

Vojenský lékař pomáhá místním lidem i koaličním vojákům. Člověku se ukáže úplně jiný pohled na svět a začne si vážit toho, co má doma.
nadrotmistr Jiří Néma a kapitán Tomáš Vašek, Armáda ČR

Proč jste si, pane nadrotmistře, vybral pro své studium Fakultu vojenského zdravotnictví? Proč jste nešel tento obor studovat klasicky civilně?
Záchranáře jsem chtěl dělat už na střední škole. Mám vojenskou střední školu v Moravské Třebové. A zároveň jsem chtěl mít větší propojení do praxe, něco akčnějšího, když to tak řeknu. A samozřejmě potom také z výběru vysokých škol Fakulta vojenského zdravotnictví nabízí takový benefit, že je jistá práce u vojáků, samozřejmě.

Z archivu nasazení českých vojáků v zahraničních misích - příjem dětského pacienta

Co se vůbec dá studovat v Hradci Králové na Univerzitě obrany? Musíme říct, že se dnes jmenuje vlastně Fakulta zdravotnictví, Vojenského zdravotnictví. Já si pamatuji, když to byla ještě vojenská lékařská akademie před pár lety.
Co se tam dá studovat? Tak je to na bakalářský obor zdravotnický záchranář, potom v magisterských oborech je to všeobecné lékařství, farmacie a zubní lékařství.

Je zájem o to studium z řad veřejnosti a studentů? Jít studovat k vojákům?
Já pracuji s uchazeči v rámci sociálních sítí nebo potom při různých projektech je Gaudeamus a podobně. A ten zájem je každoročně větší a větší. Je to jednak z toho důvodu, že studium je tady kvalitní, hlavně díky spolupráci s dalšími univerzitami jako Karlova univerzita a potom s univerzitou v Pardubicích. Ti studenti to vědí. A potom také nám dobré jméno dělají absolventi, což si dovolím říct, že jsme i my tady. O to studium je velký zájem.

Konference První pomoc v boji 2017

Měl jsme ve studiu také doktora Jiřího Kotka, velmi úspěšného absolventa, kterého už fakulta vypustila do světa. Tedy je asi dobré pro vojáky začít na fakultě zdravotnictví. Kde se potom hledá uplatnění pro absolventy? Je to pouze v těch vojenských oblastech nebo i v těch civilních?
To si dovolím shrnout ze svého pohledu zdravotnického záchranáře. Výběr toho, kam mají absolventi možnost jít, je bohatý, Mnoho věcí je, nechci říct přímo předurčených, ale armáda samozřejmě cestičku trošku vybírá. Ale absolventi mají možnost buď pracovat jako klasický zdravotnický záchranář někde na civilní výjezdové stanici, nebo mohou pracovat rovnou vojenských na útvarech. Tím pádem se více specializují na vojenskou oblast jako je třeba praporní obvaziště, případně potom na rotách, kde přímo fungují s tím vojenským praporem.

A vy pracujete pane nadrotmistře, pracujete teď aktuálně kde?
Já jsem v Přáslavicích u 72. mechanizovaného praporu.

Fakultní prsten pro nadporučíka Jiřího Kotka z Univerzity obrany. A v srpnu na další misi do Iráku

Nadporučík doktor Jiří Kotek při přebírání ocenění

Student medicíny na Univerzitě obrany v Hradci Králové Jiří Kotek, účastník několika zahraničních misí, získá za své mimořádné výsledky prestižní ocenění. Podle amerického zvyku na vojenských vysokých školách, obdrží v pátek 29. června takzvaný fakultní prsten. Ten dostává nejlepší ze studentů - vojáků.

V sobotu 1. prosince se bude v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové tedy konat velká Konference válečné medicíny 2018. Probírat se bude spousta konkrétních témat, která s válečnou medicínou souvisí. A jedním z nich bude také bojový stres. A to je vaše parketa, pane kapitáne.
Ano, je to tak. Přednáška bude o tom, abychom posluchačům maličko přiblížili situaci, v jaké se vojáci mohou nacházet během válečného konfliktu. Dejme tomu i v rámci výcviku, kdy se vojáci chystají na to, co by je někdy v budoucnu mohlo potkat ve skutečné situaci při bojové operaci.

Co vás konkrétně přivedlo do armády? Byl jste už ve dvou zahraničních operacích v Iráku a v Afghánistánu. Proč vy jste se dal na vojnu?
Já jsem původně chtěl studovat medicínu, to se mi nepovedlo. Dostal jsem se právě na vojenský zdravotnický management a mojí motivací bylo pomáhat lidem. Vím, že ve vojenském zdravotnictví vojenští lékaři vyjíždějí do světa a skutečně tam pomáhají. A dělá to hezké jméno jak naší republice, tak i Armádě České republiky.

Vojáci Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany cvičí na mise

Jak vzpomínáte na ty dvě zahraniční mise?
Každá byla úplně jiná. Myslím si, že to byla vynikající zkušenost do života. Pokud člověk něco takového absolvuje a pomáhá jak místním lidem, tak i našim a koaličním vojákům, tak člověku se ukáže úplně jiný pohled na svět. A začne si skutečně vážit toho, co má tady doma.

Váš konkrétní úkol byl jaký?
Měl jsem už vystudovanou psychologii, ale fungoval jsem tam jako vedoucí styčný důstojník a dával jsem do kupy celý ten tým, aby to fungovalo. Aby vojenští lékaři měli vše k dispozici pro svoji práci, pro to, aby zachraňovali životy.

Z archivu nasazení českých vojáků v zahraničních misích - nácvik příjmu pacientů

Co vojákům na takové misi nejvíc chybí? Je to kontakt s blízkými, s rodinou?
Ano, je to kontakt s blízkými lidmi. Ale v dnešní době díky komunikačním sítím, Facebooku a ostatním sociálním sítím, už ten kontakt není tak složitý. Je možné se prakticky každodenně pomocí nějakého telefonátu nebo videohovoru spojit s rodinou. Vojákům to šíleně pomáhá.

Čtěte takéFakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Dostal jste se sám osobně do nějaké stresové nebo závažnější situace? Protože všichni víme, že další čeští vojáci v tomto roce padli v rámci plnění svých úkolů. To je asi hodně závažná situace pro ostatní na základně, když se něco takového stane.
Je, na každého to nějakým způsobem zapůsobí. Myslím si, že to není lehké, zažít takovou situaci. Když víte, že se někomu blízkému, někomu z vašich blízkých nebo kamarádů něco stalo. To riziko tam je, ale když si to převedete na Českou republiku, když jedete po dálnici, také se vám může cokoliv stát.

Z archivu nasazení českých vojáků v zahraničních misích - nácvik příjmu pacientů

Připravují vás i na škole, na Fakultě zdravotnictví Univerzity obrany, právě na takové okamžiky? Že se může něco takového stát. Je to součástí vojenského výcviku?
Součástí výcviku vojenského je to, že se cvičí nějaké situace, které by mohly, ať už v jakékoliv bojové nebo mírové operaci, nastat. Člověk je pod nějakou zátěží, funguje tam už i stresová reakce. Výcvik pomáhá tu reakci zvládnout, co ten člověk v danou chvíli udělá. Ale to, že ta situace nastane, to může stát kdykoliv a kdekoliv.

Ještě musíme připomenout, že kromě sobotní konference chystáte na Fakultě vojenského zdravotnictví také Dny otevřených dveří. Je to tak?
Ano, Dny otevřených dveří na Fakultě vojenského zdravotnictví jsou 6. prosince a 12. ledna.

nadrotmistr Jiří Néma a kapitán Tomáš Vašek ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Jakubem Schmidtem

Tak to je informace pro případné zájemce a uchazeče o studium na Fakultě zdravotnictví, vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Moc děkuji za návštěvu nadrotmistru Jiřímu Némovi a kapitánovi Tomáši Vaškovi. Díky oběma a ať se samozřejmě daří. Na shledanou.
Na shledanou.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související