Národní přírodní rezervace Lichnice ukrývá dvě rokle a prales. Jméno dostala podle blízké zříceniny

13. říjen 2022

Pardubický kraj má tři Národní přírodní rezervace. Jedna se nachází v Polabí u Bohdanečských rybníků, další je vysokohorský Králický Sněžník a tou třetí je Lichnice na Chrudimsku. Její území se se rozprostírá v části hlavního hřbetu Železných hor, v blízkosti města Třemošnice. Název dostala podle známé památky zdejšího kraje, zříceniny hradu Lichnice.

Národní přírodní rezervace byla na Třemošnicku vyhlášena hlavně kvůli výskytu mnoha vzácných rostlin a živočichů a ochraně zdejších lesů. V rezervaci se v nich nehospodaří, lesy jsou ponechané bez zásahů člověka. Kvůli ochraně porostů, ale samozřejmě i z důvodu vlastního bezpečí, se proto návštěvníci mohou pohybovat jen po vyznačených stezkách.

Rezervace Lichnice má rozlohu 120 hektarů. Návštěvníci tu míří hlavně do dvou romantických roklí. Tu první vytváří údolí Lovětínského potoka a říká se jí Lovětínská rokle. Druhou, více rozvětvenou, je Hedvíkovská rokle, známá také jako Hedvičino údolí. Oběma roklinami procházejí naučné stezky, na kterých se podílela Agentura ochrany krajiny a přírody ČR i Lesy ČR.

Hedvíkovská rokle

Hedvičino údolí začíná na okraji Třemošnice, v místní části Hedvíkov. Ve vstupní části do rokle stávala už na počátku 19. století huť. Průmyslová výroba tu trvá dodnes, působí tu slévárenský a strojírenský závod. Hned za výrobním areálem se ale ocitnete v divoké přírodě.

Hedvičino údolí u Třemošnice na Chrudimsku

Hedvičino údolí je dlouhé přibližně půl druhého kilometru. Vytváří ho prudké svahy vrchu Kobylí hlava ze severu a Kaňkových hor z jihu. Kaňkovy hory byly ještě před pár lety součástí Národní přírodní rezervace Lichnice, dnes ale mají statut přírodní památky. Údolím protéká Zlatý potok, jeho tok upravuje několik jezů.

Lovětínská rokle

Údolí Lovětínské rokle, která prolamuje hlavní hřeben Železných hor a nad níž se tyčí zřícenina hradu Lichnice, je dlouhá asi kilometr a půl. Roklinou protéká Lovětínský potok, který lemují prudké, částečně skalnaté svahy. Na nich můžete vidět suťová pole a kamenná moře. Procházka po kamenném chodníku je poměrně nenáročná. Uvidíte tu celou řadu meandrů a malebných zákoutí. Okolo jednoho z nejmohutnějších dubů v Česku dojdete až ke zřícenině hradu Lichnice.

Meandr Lovětínského potoka

Hlavní část lesního porostu Lovětínské rokle tvoří bukové lesy. Žije tu celá řada pavouků, například vzácný sekáč klepítník. Na skalách rokliny hnízdí výr velký a v potoce se vyskytuje rak říční. Toto místo je chráněné také kvůli výskytu nejpočetnější populace obojživelníka mloka skvrnitého v Železných horách.

Svědkem dávné historie je Žižkův dub, jeden z nejvýznamnějších památných stromů v Česku. Obvod jeho kmene, který přesahuje devět metrů, ho řadí mezi pět nejmohutnějších dubů v republice. Starý může být zřejmě 600 až 800 let. Strom dostal své jméno podle dvou výprav husitů, kteří Lichnici dobývali.

Žižkův dub

Na Lovětínskou rokli se můžete podívat i z výšky, a to z vyhlídky zvané Dívčí kámen. Hrad Lichnice, který je opředen celou řadou pověstí, má v naší historii významné místo, považoval si ho i Karel IV. Po třicetileté válce hrad začal chátrat a v podstatě od té doby je z něj zřícenina.

Spustit audio