Náchodská nemocnice podporuje celoživotní vzdělávání zdravotníků

23. září 2010

Oblastní nemocnice Náchod pořádá ve čtvrtek 8. listopadu 2007 již II. Náchodský ošetřovatelský den. "Tato celodenní konference je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, zdravotnickým záchranářům, a také fyzioterapeutům," uvedl ředitel nemocnice v Náchodě Miroslav Švábl. V září také proběhla konference z oblasti intenzivní péče a oborová konference zdravotních laborantů, v říjnu se konala konference pořádaná interním oddělením. Vyvrcholením vzdělávacích akcí je právě II. Náchodský ošetřovatelský den, který začne v 8:30 v náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka.

"Semináře a konference věnující se celoživotnímu vzdělávání zdravotnických pracovníků jsou důležitou součástí života naší nemocnice. Je o ně veliký zájem," pochvaluje si ředitel nemocnice Miroslav Švábl. To podle ředitele Švábla dokazuje i obrovské množství přihlášek od sester z celého kraje, které konferenci plně obsadily již několik týdnů před jeho konáním.
Program je rozdělen do čtyř tématických okruhů - vzdělávání, právní problematika, péče o pacienta a kazuistiky. Významným hostem bude prezidentka České asociace sester Mgr. Dana Jurásková, dále vedoucí Registru zdravotnických povolání Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková a JUDr. Ondřej Dostál, PhD. z Centra pro zdravotnické právo, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Spustit audio