Na Šancích u Markvartic objevíte trosky největší keltské svatyně v Čechách i původní květnaté louky

10. září 2023

U Markvartic na Sobotecku v Královéhradeckém kraji můžete objevit působivé místo. Jihozápadním směrem, nalevo od Markvartic, rostou dva pásy stromů, které udávají obrys lichoběžníku. Prostor, kterému se říká „V šancích“, ohraničují zachovalé valy. Místo je jedinečné z astronomického hlediska, východy a západy slunce v osách valů udávají termíny rovnodennosti, slunovratů a keltských svátků.

Ve výšce 333 metrů nad mořem, ve voňavých markvartických lukách u Sobotky, která sem před více než dvanácti lety vrátila místní farma Planta naturalis, nejspíš stávala keltská svatyně. Postupně to potvrzují archeologické průzkumy a paleoastronomická proměřování. Jisté je, že hliněné valy v Šancích nejsou pozůstatkem válečného ležení Švédů za třicetileté války.

„Při archeologickém průzkumu v letech 1969 až 1972 bylo nalezeno množství střepů, zlomků nádob, bronzové a železné spony, skleněné korálky, také zlomky meče a nože. Nálezy a celý prostor byly porovnány s obdobnými nálezy ve Francii, Německu a Rakousku. Tam byly identifikovány jako sídelní pozůstatky starého keltského národa, který žil před více než dvěma tisíci lety na území sahajícím od Irska až po Pyreneje, Odru a Karpaty.“ (Zdroj: Pohledy do minulosti Markvartic; Miroslav Bartoň 2007)

Po dalších konzultacích došli muzejníci k závěru, že prostor valů v Šancích je také pozůstatkem keltského osídlení z doby krátce před naším letopočtem. V roce 1972 proto pokračovali v podrobném průzkumu valů a nejbližšího okolí. Nálezy potvrdily, že prostor uvnitř valů tvoří keltskou svatyni. Jde o posvátné místo, které pravděpodobně sloužilo k náboženským a jiným shromážděním Keltů. Našly se tu kosterní pozůstatky muže, u nichž ležely nůž a spona. Zajímavým nálezem bylo bronzové kolečko s 28 zuby. Právě tolik dní má i keltský kalendářní měsíc.

Šance u Markvartic jsou stále ještě opředené tajemstvím. Jisté je, že tu Keltové žili

Svatyně má rozměry 125 x 90 x 180 x 150 metrů a tvoří ji valy z hlíny. Vchod byl na východní straně valů. Nedaleko svatyně archeologové objevili zbytky keltského osídlení. Archeologický průzkum pokračuje dál, sdružení s názvem Keltská svatyně Markvartice prostor otevírá veřejnosti.

Louka starých časů

Původní přírodní charakter místa sem vrací markvartická farma Planta naturalis. Výletníci tak procházejí květnatou loukou, v blízkosti se mohou pokochat polní botanickou zahradou nebo lučním květinovým hospodářstvím.

Květnatá louka Planty naturalis  za humny Markvartic

Na vonící louky plné barevných květů, které jsou základem pro hmyz, se můžete v blízkosti svatyně podívat, případně navštívit markvartické centrum, kde má farma stylové roubené sídlo.

A odsud už není daleko k loveckému zámečku Humprechtu a tedy do Sobotky, na obzoru se pak tyčí čedičový vrch Veliš. Český ráj a jeho turistická lákadla jsou tu zkrátka na dohled.

Spustit audio