Na Hip Hop Kemp 2017 se v Hradci Králové, kromě muzikantů a návštěvníků, připravují i policisté

16. srpen 2017

Ve dnech 17. až 19. srpna 2017 se koná ve Festivalparku (objekt letiště) v Hradci Králové již tradiční hudební festival „HIP HOP KEMP". Pořadatelé letošního 16. ročníku opět očekávají tisíce návštěvníků. Pro obyvatele krajské metropole to tak znamená, že se v těchto dnech mohou setkat v okolí Festivalparku nejen s tisíci příznivci hudby, ale i s dopravními omezeními či se zvýšeným počtem policistů.

V okolí letiště bude tradičně omezen provoz. V ulici Jana Černého bude snížena rychlost na 30 km/hod a zákaz zastavení, zákaz zastavení bude i v ul. Piletická a to od křižovatky s ul. Pouchovská až po Jana Černého.

Návštěvníci festivalu budou moci parkovat pouze na vymezených místech v areálu letiště

Čtěte také

Dojde i k přechodné místní úpravě, kdy část ulice Jana Černého bude jednosměrná. Objízdná trasa směrem k letišti povede po ul. Spořilovská, Pouchovská a Piletická. Vozidlům provádějícím zásobování, místním obyvatelům a vozidlům IZS bude provoz umožněn. S ohledem na zvýšený pohyb zejména chodců v okolí letiště žádáme řidiče i ostatní účastníky silničního provozu o maximální pozornost a ohleduplnost!

Joint, tráva, marihuana, narkoman

Královéhradečtí policisté už několik týdnů velice úzce spolupracují s pořadateli, Městskou policií Hradec Králové i s bezpečnostními agenturami. V rámci příprav doporučila Policie ČR pořadatelům i opatření nutná k ochraně tzv. měkkých cílů.

Veškerá doporučení jsou ve vzájemné koordinaci tak, aby bylo zajištěno dostatečné informování všech zúčastněných subjektů. Městská police bude dohlížet na veřejný pořádek ve městě a v okolí areálu letiště. Bude koordinovat dopravu a návštěvníkům festivalu pomůže s orientací ve městě.

Na klidný průběh a však především na veřejný pořádek a dopravu v okolí Festivalparku dohlédnou policisté z dopravní, pořádkové, kriminální či cizinecké policie. Po celou dobu konání festivalu, před zahájením, ale i po jeho bezprostředním ukončení, bude do služby nasazen větší počet policistů a policistek, a to nejen ve dne, ale i v nočních hodinách.

Vzhledem k tomu, že i letos přepokládá Policie ČR velkou účast návštěvníků i ze zahraničí, spolupracuje proto s polskými kolegy. Tito policisté tu budou jako konzultanti, kteří Policii ČR pomohou při jednání s polsky mluvícími návštěvníky a také při řešení případných přestupků.

Rakaa Iriscience (Dilated People na Hip Hop Kempu 2012

Mimo uvedené složky budou v ulicích města působit i policisté Antikonfliktního týmu (dále AKT) a v případě potřeby jsou připraveni i kolegové z pořádkové jednotky. Činnost tohoto týmu policistů spočívá v informování veřejnosti a předcházení případnému narušení zákona.

Policie ČR bude připravena reagovat na jakékoliv problémy jak v prostoru letiště, tak také v jeho okolí. Svoji pozornost zaměří na hlavní příjezdové trasy a dopravu, hlídky budou u řidičů rovněž kontrolovat případný alkohol nebo jiné návykové látky. Policisté se zaměří rovněž na nákupní centra, kde v minulosti docházelo k drobným krádežím. Zvýšený dohled bude probíhat také v místech, kde docházelo ke škodám na majetku občanů například v souvislosti se sprejerstvím.

Ani letos neopomene Policie ČR prevenci a informovanost, bude s přijíždějícími návštěvníky komunikovat na téma dodržování práva, a má k dispozici i informační leták se základními informacemi o dodržování práva. Vzhledem k vysokému počtu zahraničních účastníků disponujeme i polskou verzí letáku. Touto formou budou kolegové z AKT, ale i další policisté informovat nejen zahraniční „turisty".

Hlídky pohybující se v okolí Festivalparku jsou samozřejmě - stejně jako vždy - připraveni přijmout oznámení o zjištěném protiprávním jednání, nebo jinak v rámci svých kompetencí pomoci vyřešit problém.

autor: Policie České republiky
Spustit audio