Na co všechno máte nárok po dopravní nehodě a jak odškodné vymáhat, pokud viník nespolupracuje

17. červen 2021

Na náhradu škody při dopravní nehodě mají nárok všichni její účastníci, mimo viníka nehody. V komplikovanějších případech a tragických dopravních nehodách lze žádat o náhradu duševních útrap, nákladů na pohřeb, na výživu pozůstalým či ztrátu důchodu.

Advokát JUDr. Jiří Králík hovoří v naší radioporadně na téma: odškodnění při autonehodě, co všechno jde z povinného ručení a co musí uhradit sám viník.

Náhrada škody a jak ji vymáhat

Náhradu škody lze řešit dvěma cestami - buď si vše zařídíte sámi nebo oslovíte advokátní kancelář a přenecháte jednání s viníkem a institucemi na odbornících. Důvodů, proč zvolit druhou cestu, je hned několik:

Čtěte také

Člověk běžně nemá zkušenost s náhradou škody a neví, o co vše může žádat a jakou cestou.
Záměrem pojišťoven je hromadit zisk, ne plnohodnotně odškodnit klienta. Proto někdy využívají neznalosti klientů a často i případ vyřeší rychle, jen aby byl poškozený "spokojený" a nenárokoval další odškodnění, na které by měl nárok.
Dokumenty, formality a komunikace je časově náročná, ale pro toho, kdo se s touto problematikou denně setkává, se již jedná o zaběhlé postupy, díky čemu se šetří čas i náklady.
U oslovení advokátní kanceláře se nemusíte obávat velkých výdajů za pomoc se řešením případu - tyto situace se řeší procentuální odměnou z vysouzené částky

Poslední a velmi důležitou výhodou je, že vám advokátní kancelář může zajistit i zastoupení v trestním řízení a zprostředkovat například tzv. probační a mediační služby, v rámci kterých lze uskutečnit mimosoudní vyrovnání, při kterém lze získat daleko vyšší odškodnění, než u soudu a především má daleko rychlejší průběh.

O jakou náhradu škody při nehodě žádat

V případě dopravní nehody lze žádat zejména o tyto náhrady:

Čtěte také

Škoda na majetku (poničený vůz, vybavení...)
Náklady vynaložené na odstranění následků dopravní nehody (odtahová služba, půjčení náhradního vozidla, v případě cesty např. na koncert propadlé vstupenky...)
Ušlý zisk (např. náhrada mzdy v době neschopnosti či v důsledku trvalých následků)
Léčebné výlohy (cesty k lékaři, pobyt v nemocnici, léky, rehabilitační pomůcky...)
Bolestné (u Vás i spolujezdců)
Ztížené společenské uplatnění (možnost vzdělání, uplatnění v rodinném či společenském životě...)

Náhradu škody je povinna hradit pojišťovna viníka (z tzv. povinného ručení) a ve zbytku viník dopravní nehody. O tom, kdo za jakou škodu zodpovídá, jaké je možné vymáhat odškodné a druhy náhrady škody, se vždy řeší individuálně.

Promlčecí lhůta

Podle § 626 občanského zákoníku u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. Dle § 629 odst.1 občanského zákoníku trvá promlčecí lhůta tři roky.

Advokát JUDr. Jiří Králík ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s JUDr. Jiřím Králíkem o odškodnění při dopravních nehodách si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související