Může i vám hrozit obrna lícního nervu? Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba tohoto onemocnění

11. červen 2019

MUDr. Renata Listoňová v naší radioporadně na téma: obrna lícního nervu, její příčiny, příznaky, diagnostika a léčba.

Obrna lícního nervu je onemocněním relativně častým, má mnohé příčiny, různé průběhy a proto neexistuje univerzální způsob léčení. Vše je nutno přizpůsobit konkrétnímu pacientovi a individuálním zvláštnostem jeho nemoci.

Co bychom měli vědět o lícním nervu? 

Obrna lícního nervu neboli Bellova obrna je onemocnění, které nemocného neohrozí na životě, ale velmi mu znepříjemní život.

Epileptický záchvat může dostat každý z nás a to kdykoliv v průběhu života. Jak ho poznáte?

epilepsie - EEG

MUDr. Renata Listoňová z Oblastní nemocnice v Náchodě v naší radioporadně na téma: epilepsie, její diagnóza a léčba. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Může se objevit jak u mužů, tak i u žen všech věkových kategorií. Lícní nerv, latinsky nervus facialis je sedmým hlavovým nervem, který je párový. 

Co způsobuje obrnu lícního nervu. Jaké jsou příčiny, příznaky, diagnostika a léčba. Mohou být obrnou lícního nervu postiženy i děti?

Lícní nerv je součástí trochu tajemné a složité nervové soustavy, tvořené spletitou sítí nervových vláken, která přenášejí velké množství vzruchů a informací z okolního světa do našeho organismu a zprostředkovávají odpovídající reakci na tyto podněty.

Co má v obličeji přesně na starosti?

Jedná se o poměrně dlouhý nerv, který má několik větví a inervuje svaly obličeje. Je tak zodpovědný za mimiku a zavírání očí.

Každou polovinu obličeje ovládá jeden lícní nerv. Oba vycházejí z mozkového kmene, který je součástí struktur uložených pod velkým mozkem. Cesta každého z nich ke všem drobným mimickým svalům obličeje je značně komplikovaná.

MUDr. Renata Listoňová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Je u tohoto onemocnění častá recidiva? Jaká je prevence? Může obrnu lícního nervu způsobit i borelióza?

A jak se rozpozná, že nejde o mozkovou příhodu, ale o obrnu lícního nervu?

Celou radioporadnu s MUDr. Renatou Listoňovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

Spustit audio