Modernizace železniční tratě vyvolala v Třebechovicích pod Orebem velké emoce

2. březen 2018 10:15

Třebechovice pod Orebem chtějí, aby plánované zdvoukolejnění železniční tratě mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí mělo co nejmenší dopad na komfort obyvatel města.  Ke konci loňského roku na radnici dorazila také petice, ve které občané chtěli, aby zastupitelé města jasně deklarovali své požadavky vůči investorovi stavby, tedy Správě železniční dopravní cesty. 

Budoucí dvoukolejná trať totiž výrazně změní dopravní situaci ve městě. Jaké požadavky vznesli autoři petice směrem k vedení Třebechovic pod Orebem?

Autorům petice, která měla 164 platných podpisů, šlo hlavně o to, aby si vedení města jasně vytyčilo své požadavky vůči Správě železniční dopravní cesty, která je investorem celé stavby. Jedním z klíčových bodů bylo zachování cyklostezky na severní straně železniční trati. Tu totiž využívá velká část obyvatel zhruba 6 tisícového města.

Na tento požadavek třebechovické radnice reagovala Správa železniční dopravní cesty pozitivně, potvrzují to slova Kateřiny Šubové: „Stezka pro pěší a cyklisty podél železniční trati na severní straně v úseku od vlakového nádraží po ulici Na stavě bude zachována."

Vlaky a železnice mají budoucnost (ilustrační foto)

Jaké další připomínky měli občané Třebechovic k plánované modernizaci železniční trati?

Vzhledem k tomu, že stávající trať prochází městem, požadovali občané, aby druhá kolej byla položena od bytové zástavby jižním směrem do průmyslové zóny. I tímto požadavkem se na svém posledním zasedání zabývalo třebechovické zastupitelstvo. Cílem radnice je totiž co nejvíce eliminovat dopady modernizace železniční trati na život ve měste.

Pokračuje nezávislý starosta Třebechovic pod Orebem Jiří Němec: „Co se týká umístění druhé koleje, my jsme požádali, aby se provedla optimalizace a technické posouzení umístění druhé koleje v oblasti od nádraží v Třebechovicích ve směru na Týniště. A to vzhledem k její požadované maximálně možné vzdálenosti od obytných budov."

Na území Třebechovic pod Orebem je v současné době celkem 6 železničních přejezdů. Dojde do budoucna k jejich redukci?

Podle plánů Správy železniční dopravní cesty by měl zaniknout přejezd v ulici Za Tratí a třebechovická radnice usiluje i o zrušení přejezdu U Ameriky v Týnišťské ulici. Ten by měl nahradit nadjezd, který bude součástí přeložky silnice druhé třídy, která propojí štěnkovskou křižovatku s ulicí Vitouškovou.

Radnice si tím slibuje odvedení tranzitní dopravy mimo centrum města. V místě stávajícího přejezdu by měl vzniknout podchod pro pěší a cyklisty.

Vlaky a železnice mají budoucnost
Spustit audio

Související