Minulost a budoucnost hradecké gerontometabolické kliniky pohledem Vladimíra Blahy a Zdeňka Zadáka

24. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc. a Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. jsou Pátečními hosty Lady Klokočníkové v rozhlasové kavárně

Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc., přednosta III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, a její zakladatel, Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., jsou Pátečními hosty Lady Klokočníkové v rozhlasové kavárně. 

III. interní gerontometabolické klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové slaví 30. výročí svého založení. Jaká byla její cesta od počáteční vize k úspěšné skutečnosti?

Klinika poskytuje ambulantní a ústavní léčebnou péči se zvláštním zaměřením na:

* akutní diagnostiku a léčbu nemocných s poruchami metabolismu a výživy
* intenzivní metabolickou péči
* péči o kritické nemocné s interními diagnózami a interními komplikacemi chirurgických a traumatologických onemocnění
* zajištění nemocných vyžadujících parenterální a enterální výživu, zejména v komplikovaných situacích
* speciální diagnostiku a terapii chorob látkové výměny a výživy (diabetologie, obezitologie, poruchy metabolismu lipidů)
* diagnostiku a léčbu akutních stavů ve stáří
* diagnostiku a léčbu interních onemocnění se zvláštním zaměřením na interní choroby ve stáří a problematiku předčasného stárnutí
* diagnostiku a léčbu onemocnění ledvin včetně léčby akutního i chronického selhání ledvin hemodialýzou, peritoneální dialýzou a kontinuálními metodami
* sledování a léčbu nemocných po transplantaci ledviny
* léčbu plazmaferézou a další eliminační metody (LDL-aferézy)
* léčbu nemocných s intoxikacemi vyžadujícími použití eliminačních metod (hemoperfuze, hemodialýza)

Čtěte také

Kliniku tvoří dvě jednotky intenzivní péče, interní a geriatrické a čtyři standardní lůžková oddělení metabolické, nefrologické, geriatrické a diabetologické. Součástí kliniky je hemodialysační středisko a je odbornou a technickou základnou pro mezioborové diabetologické centrum viz též Diabetologické centrum.

Klinika má všeobecné ambulance a specializované poradny vyplývající z odborného profilu kliniky. Je základnou subkatedry diabetologie, nefrologie a gerontologie pro postgraduální vzdělávání a základnou pro doškolování a specializaci lékařů a sester v metabolismu, výživě a intenzívní péči.

Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc. a Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. jsou Pátečními hosty Lady Klokočníkové v rozhlasové kavárně

Klinika je základnou pro klinický výzkum zaměřený na metabolismus, klinickou výživu, gerontologii, intenzivní péči a diabetologii a nefrologii.

Celý rozhovor Lady Klokočníkové s Prof. MUDr. Vladimírem Blahou, CSc. a Prof. MUDr. Zdeňkem Zadákem, CSc., si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související