Městské muzeum v Jaroměři vás vezme v čase do společenské atmosféry srpna roku 1968

8. červenec 2018 09:34

Události spjaté s okupací naší země vojsky Varšavské smlouvy si tam můžete připomenout v expozici nazvané „My vás tady nechceme!, aneb občanem Jaroměřska v roce 1968". Název výstavy je přepisem autentického, fotograficky zdokumentovaného "srpnového" nápisu na jednom z jaroměřských domů.

Na výstavě si můžete srpnové události zrekapitulovat v širším politickém i kulturním kontextu, se zaměřením na východní Čechy a Jaroměřsko.

Wenkeův obchodní dům v Jaroměři je dvaadvacátou národní kulturní památkou v Královéhradeckém kraji

Wenkeův obchodní dům v Jaroměři je dvaadvacátou národní kulturní památkou v Královéhradeckém kraji

Wenkeův dům v Jaroměři je jedinečným dokladem nástupu moderní české architektury a použití invenčních konstrukčních řešení před 1. světovou válkou. Představuje vývojový předstupeň k pozdější funkcionalistické architektuře. Jako nosnou konstrukci použil Josef Gočár systém železobetonových sloupů a desek, a tím vytvořil volný, ničím nedělený prostor v celých podlažích.

Autorům výstavy, kterými jsou dr. Olga Mertlíková a pracovníci Městského muzea, se podařilo vyváženou měrou představit veřejnosti podrobně zpracované texty popisující historické události, ale i vizuální a audiovizuální dokumenty doby, jako jsou významně zvětšené fotografie, plakáty, či archivní televizní a rozhlasové záznamy.

A najdete tam i dnes už skoro dojemný "koutek reálií" z konce 60. let, včetně repliky dobově vybaveného pokoje či tehdy módního oblečení. Opomenuta není ani obdivuhodná schopnost našeho národa pojímat i tragické události s typicky českým humorem.

My Vás tady nechceme aneb občanem Jaroměřska v roce 1968

Výstava „My vás tady nechceme!, aneb občanem Jaroměřska v roce 1968" zaujme jak pamětníky srpnových událostí, tak i generace následující, které už je vnímají jen jako kapitolu v učebnici dějepisu. Všem nabízí přístupnou formou reflexi událostí roku 1968 v široké perspektivě.

Na výstavu byly zapůjčeny sbírkové předměty a poskytnuty archiválie z různých muzeí a institucí, ze kterých lze jmenovat Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální muzeum v Chrudimi, Městské muzeum v Jičíně, Státní okresní archiv v Náchodě nebo Národní filmový archiv.

V expozici nazvané „My vás tady nechceme!, aneb občanem Jaroměřska v roce 1968"

Romanu Pacákovou výstavou provedl ředitel jaroměřského muzea Rudolf Havelka.

Výstavu můžete v Městském muzeu v Jaroměři navštívit do 21. září.

autoři: Milan Baják , jou
Spustit audio

Související