Mediace soudních sporů = Hledání řešení problému s nejmenší bolestivostí pro obě strany

29. květen 2024

Hostem naší radioporadny je advokátka a zapsaná mediátorka JUDr. Gabriela Vilímková. A řeč bude zejména o tzv. mediaci. Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed", z toho česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů přes prostředníka, jehož cílem je dohoda. 

Mediace už není v České republice neznámým pojmem, ale také se zatím nedostala úplně do obecného povědomí, tak jako v západních demokraciích. Ve kterých případech je tedy vhodné mediaci zvolit?
To zadání je velmi široké, ale pojďme na něj postupně. Mediace je postup, který vede k vyjednávání mezi stranami, je to tedy proces, který nemá vnitřně úplně přesně daná pravidla jednání. Tady už hodně záleží na osobě konkrétního mediátora, jaký postup ve věci vyjednávání zvolí.

JUDr. Gabriela Vilímková

Zároveň nám říká zákon, že mediátor je jeden nebo je jich více, to znamená, připouštíme i tzv. komediaci, tedy spolupráci více mediátorů na jednom případě. Musíme si říci, že to je věc v našem systému poměrně nová, pokud mluvíme o mediaci ve smyslu právním. A přišla k nám spolu s implementací předpisů Evropské unie.

Mediace předpokládá, že konflikty jsou přirozenou součástí života, vznikají a je vhodné, aby je účastníkům pomohl řešit někdo nestranný.
JUDr. Gabriela Vilímková, advokátka a zapsaná mediátorka

Nicméně ve světě je velmi využívaná, například v některých amerických státech je povinná před každým soudním řízením a není to úplně špatný nápad. Mediace je proces, kdy si strany sporu sednou zpravidla k jednomu stolu a celý problém si spolu proberou.

Čtěte také

Mediace předpokládá, že konflikty jsou přirozenou součástí našeho života, že vznikají a je velmi vhodné, aby přišel někdo nestranný, někdo, kdo si zachová chladnou hlavu při jakémkoliv řešení toho problému. Se stranami to probral, poslechl si jejich zájmy, pátrá po tom, co vlastně motivuje účastníky, co je jejich největší bolestí a hledá co nejméně bolestivé řešení.

Samozřejmě se nepředpokládá, že se konflikt zcela odstraní. To se může sice také stát, ale stává se to velmi zřídka. Obvykle se najde řešení problému s nejmenší bolestivostí pro obě strany. Mediace má směřovat k tomu, aby si účastníci uvědomili i priority druhé strany, aby třeba vnímali i to, co je bolestné pro druhou stranu a aby společně našli řešení, které jim bude nejbližší.

Mediátor je jeden nebo je jich více, to znamená, připouštíme i tzv. komediaci, tedy spolupráci více mediátorů na jednom případě.
JUDr. Gabriela Vilímková, advokátka a zapsaná mediátorka

Místo mediace jinak přijde do toho sporu soudce, který vnese do řešení jednak zcela rigidní pravidla zákonů, to znamená, přijde právo spojující obvykle předpoklad a následek, jednak vlastní pohled na věc. Takže se velmi zužuje onen manévrovací prostor, který může vést k závěru konfliktu toho sporu. A některé věci se v tom právu prostě nespojují.

Čtěte také

Tady máte při mediaci možnost stáhnout do vyjednávání věci, které ani přímou souvislost nemají, ale přesto mohou mít pro strany velký význam. Pak strany hledají společně nebo v oddělených jednáních řešení problému, což už je hodně věc stylu samotného mediátora. Ten se zkouší dostat k jakémukoliv výsledku, k čemukoliv, co ten spor vyřeší.

Musíme si říci, že rozlišujeme mediaci zapsanou, tedy podle zákona o mediaci, která má svá speciální pravidla, a pak mediací obecnou. Tu považujeme prostě za jakékoliv vyjednávání a úplně přesná pravidla nemá. Tedy pokus se začnete zajímat o mediaci, tak si za prvé musíte dobře rozlišit, jestli je to mediace podle zákona o medikaci a jestli pracujete se zapsaným mediátorem. To je skutečně zvláštní titul v právu.

Rozlišujeme mediaci zapsanou, tedy podle zákona o mediaci, která má svá pravidla. A pak mediaci obecnou, ta úplně přesná pravidla nemá.
JUDr. Gabriela Vilímková, advokátka a zapsaná mediátorka

Nebo jestli se jedná jen o mediaci obecnou a mediátor je v podstatě jen živnostník nebo ani to ne. Protože mediace zajišťuje daná pravidla jen u zapsané mediace. Ta pravidla jsou nastavená tak, aby maximálně chránily obě strany a tím prvním základním pravidlem je dobrovolnost. Tedy do zapsané mediace vstupují ty strany dobrovolně.

Čtěte také

Je potřeba to odlišit od situace, kdy soudce nařídí první setkání s mediátorem, aby si ti účastníci spolu s mediátorem sedli a poslechli si, co je mediace a jak by probíhala a nechali si vysvětlit pravidla. Ale nemůže jim nařídit přímo účast v samotné mediaci. Dobrovolnost má chránit účastníky v jejich svobodě, v tom vyjednávání, v té vůli.

A je to skutečně tak, že kdykoliv v tom vyjednávání může účastník říci dost, už si nepřeji dál jednat, chci odejít. Je jeho právo mediaci kdykoli ukončit. Další ochranou je mlčenlivost mediátora, která je uložena velmi přísně. Týká se to ovšem jen zapsaných mediátorů, je na to potřeba dát pozor.

Pokud je mediace nezapsaná nebo probíhá podle jiných pravidel, probíhá z intervence opatrovníků, tak může mít pravidla zcela jiná. Ale mediace podle zákona o mediaci, mediace se zapsaným mediátorem, je přísně důvěrná. Je to proto, aby strany mohly uvažovat o jakémkoliv řešení, aby mohli analyzovat jakýkoliv výsledek sporu.

JUDr. Gabriela Vilímková

Celou radioporadnu o mediaci s advokátkou a zapsanou mediátorkou JUDr. Gabrielou Vilímkovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související