Logopedie pro rodiče a děti. Na světě je užitečná a hravá příručka pro předškoláky s vadami řeči

4. září 2022 08:02

O vydání logopedické brožury, která reaguje na vývoj lidské řeči na daném území a na její poruchy, se zasloužila Místní akční skupina Podchlumí. Publikaci "Na slovíčko s opičkou" v multimediálním sále v Městském muzeu v Hořicích uvedla její autorka Šárka Jankovská a představila ji učitelkám z mateřských škol v regionu, které ji budou distribuovat  mezi rodiče. 

Čtěte také

Brožura provází rodiče malých dětí jednotlivými fázemi vývoje dětské řeči, možnými poruchami, a také poskytuje návody na hravé způsoby procvičování mluvidel a jednotlivých hlásek. Na hořickém uvedení brožury do světa byla i redaktorka Vlaďka Wildová.

Autorka brožury Šárka Jankovská, speciální pedagog a logoped z jičínského logopedického centra, kde se zabývá hlavně diagnostikou dětí s poruchami řeči a učení, spolupracovala s mladým ilustrátorem, studentem víceletého gymnázia v Hradci Králové Jindřichem Horákem.

„Učitelky mateřských škol, které do Hořic na uvedení příručky přijely, nám ji pomohou distribuovat mezi rodiče. Usilovala jsem o zestručnění a zjednodušení informací, které si dnes mohou zájemci dohledat na internetu.“

Působí roztomile, ale často mají malou slovní zásobu

Rodiče se v úvodu krátce dozvědí o vývoji řeči a o poruchách, se kterými se mohou setkat. Pak už je obsah spíš hravý, rozdělený podle věkových skupin. „Podle věku si dítě s rodičem vyzkouší praktické úkoly. Přiřazuje, vybarvuje, poznává, opakuje.

Čtěte také

Šárka Jankovská dodává, že počet dětí s poruchami řeči narůstá, do péče logopedů se dostávají pozdě, protože rodiče často problém neřeší. „To, jak dítě mluví, jim připadá i roztomilé. A spoléhají na to, že řeč se srovná právě v mateřské škole, nejpozději v první třídě. Důležité proto je, aby si na ně rodiče našli čas, mluvili s nimi, vyprávěli si a nenásilně je korigovali.

K nejčastějším vadám řeči řadí Šárka sykavky, kdy děti nesprávně umísťují jazyk mezi zoubky, a také písmena „r a „ř.

Čtěte také

Učitelky a ředitelky mateřských škol z regionu se při setkání v Hořicích většinou shodly na tom, že problém s vadami řeči se dnes víc medializuje, a tak to může vypadat, že takových dětí přibývá. Vady řeči podle nich ale byly časté i dříve, jen se o nich tolik nemluvilo. Je to individuální, i geneticky dané.

Učitelka z mateřské školy z Vojic na Jičínsku si myslí, že příručka je prospěšná. „Je potřeba, aby se děcka v předškolním věku naučila správně artikulovat, hovořit a vyjadřovat se, protože tak jak slyší, tak potom mluví i píší. A to je hodně důležité pro počáteční krok do života. Určitě záleží na tom, jak se s dítětem pracuje, ať už doma nebo v předškolním prostředí.

Spustit audio

Související