Lodí a na kole po břehu Labe až do Josefova a Kuksu

22. září 2010

K projektu "Lodí a na kole z Hradce Králové do Josefova a na Kuks" je nyní zase o něco blíže - založení obecně prospěšné společnosti, která uskutečnění projektu zaštítí, schválila Rada města Hradce Králové a začátkem září také Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. "Projekt počítá s vybudováním cyklostezky s asfaltovým povrchem, případně cyklotrasy, která s maximálním využitím pozemků státního podniku Povodí Labe propojí po říčním břehu Hradec Králové a Josefov," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. Další cyklostezky, které by mohly v oblasti díky tomuto projektu vzniknout, by sloužily kromě turistů i lidem dojíždějícím na bicyklech do zaměstnání či do škol.

Do obecně prospěšné společnosti Královéhradecká labská o.p.s. vstoupí kromě kraje i města Hradec Králové, Jaroměř, Smiřice a obec Kuks. Obecně prospěšná společnost, do které její zakladatelé vloží půl milionu korun (z toho město Hradec Králové 125 000 Kč), pomůže získat na projekt dotace z Evropské unie. Realizace projektu by mohla začít nejpozději v roce 2011. Vstupem do obecně prospěšné společnosti se bude na svém zářijovém zasedání zabývat Zastupitelstvo města Hradce Králové. "Královéhradecká rada města už také na svém druhém zářijovém zasedání souhlasila s poskytnutím investičního příspěvku na pořízení projektové dokumentace na tento projekt ve výši 800 000 Kč. Tuto částku ještě musí 30. září schválit zastupitelstvo města," uvedl Martin Soukup, náměstek královéhradeckého primátora. Kraj a města věří, že díky projektu přilákají do malebné krajiny v okolí labských břehů více návštěvníků. "Oblast je velice vhodná pro rozvoj cykloturistiky i pro turisticky atraktivní využití hradeckých parníků. Pro lodě převážející pasažéry však bude nejprve nutné úsek mezi Hradcem Králové a Josefovem splavnit," řekl náměstek hejtmana Petr Kuřík.

Spustit audio