Lidé z celého světa míří do kostela v Konecchlumí. Zdobí jej Křížová cesta Vladimíra Komárka

8. duben 2018

Při cestě z Jičína do Hradec Králové hledí vyzývavě z konecchlumské stráně barokní památka, kostel sv. Petra a Pavla, který střeží část odkazu malíře a grafika Vladimíra Komárka. Velmi zásadní část: visí tam čtrnáct téměř dvoumetrových obrazů Křížové cesty s typickým Komárkovým malířským rukopisem a s dobře promyšlenými příběhy. Jsou i symbolickým završením autorovy životní pouti.

V roce 2002 přibyla do kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí na Jičínsku Křížová cesta od mistra Vladimíra Komárka. Vzbudila velkou pozornost, od té doby navštěvují konecchlumský svatostánek lidé z celého světa - a to bez nadsázky. S průvodkyní Evou Lánskou, bývalou starostkou obce, se tam podívala i redaktorka Vlaďka Wildová.

„S jednotlivými zastaveními se potýkám dávno. Studií jsem udělal a zahodil mnoho. Láká mne to," řekl malíř, když ještě hledal výraz pro "svou" křížovou cestu a přemítal, do kterého kostela ji umístit. Nechtěl totiž, aby zastavení visela někde v muzeu nebo v galerii, ale aby byla mezi lidmi.

Tématem křížové cesty se Vladimír Komárek zabýval celý život. Jak se s ním popasoval, uvidíte v Konecchlumí.
Eva Lánská, průvodkyně konecchlumským kostelem

„Chci věřícím předložit něco, co není jenom drasťák. Je to s marností lidského bytí, se všemi problémy člověka, které se v křížové cestě nějak zhušťují," vysvětlil tehdy mistr podstatu své práce na cyklu zastavení.

Ve stráni nad obcí Konecchlumí na Jičínsku stojí pozoruhodný barokní kostel svatého Petra a Pavla, který ukrývá neobvyklý cyklus obrazů křížové cesty od malíře Vladimíra Komárka. Kostel vznikl v letech 1728 až 1729 Donatem Theodorem Morazzim na místě původní gotické svatyně ze 14. století.

Čtěte takéObec Konecchlumí

Náš konechlumský kostel mistr Komárek znal, jezdil kolem něj se svou ženou Rúženou když mířil na besedy do Hradce Králové a do hořické Invalidovny. Líbila se mu poloha kostela, ale bál se, že spadne. Pak na něm uviděl lešení, věděl, že už se blýská na lepší časy a obrazy nám nabídl a velkoryse daroval," přibližuje Eva Lánská, průvodkyně konecchlumským kostelem, kde byl cyklus obrazů Křížové cesty slavnostně odhalen na Velký pátek 31. března 2002. Téhož roku v létě se Vladimír Komárek odebral na věčnost.

Zastavení z Křížové cesty od V. Komárka

„Kostel měl původně stát na místě řečeném Svatoboří mezi Konecchlumím, Kamenicí a Vojicemi, protože farníkům se nechtělo chodit do kopce. K jeho současné poloze se proto váže pověst. Když na Svatoboří dovezli kámen na stavbu, přijeli v noci bílí koně, kámen se sám naložil a zase sám složil právě tady, nad Konecchlumím. Když se to takto stalo třikrát, bylo rozhodnuto, že právě tady je svaté místo, na kterém bude kostel stát, že je to boží znamení,“ vypráví Eva Lánská, která už téměř dvacet let kostelem provází.

  Výhled od Mohyly Viléma Konecchlumského

Zatímco církev až tak velký problém s umístěním křížové cesty v kostele sv. Petra a Pavla podle Evy Lánské neměla, polovina lidí v Konecchlumí byla tehdy proti.

Paradoxem je, že dnes kvůli barevným plátnům, na kterých nechybí ani růžová nebo fialová barva, přijíždějí do Konecchlumí lidé z široka daleka, ale také ze zahraničí. Dokonce z Japonska nebo z Ameriky.

Zastavení deváté a desáté z Komárkovy Křížové cesty

Vznikl nám tady i prostor pro přátele a obdivovatele díla Vladimíra Komárka, pro kterého byl soubor obrazů završením jeho životní pouti. A zájem o něj byl po instalaci tak velký, že jsme se v obci rozhodli, že umožníme prohlídky. Důležité ale je, aby se lidé ohlásili předem, kontakt najdou na stránkách obce Konecchlumí,“ upozorňuje průvodkyně s tím, že velké poděkování za pomoc při zprostředkování díla patří mimo jiné i malíři Michailu Ščigolovi, který žije v Železnici na Jičínsku.

Obrazy jsou sami sobě rámem, což vymyslel právě pan Ščigol. Vypadá to zajímavě, a navíc rám kopíruje klenbu kostela," dodává Eva Lánská, která umí o jednotlivých zastaveních poutavě vyprávět v kontextu s Komárkovým záměrem.

Zastavení Křížové cesty od V. Komárka v konecchlumském kostele

Pokud si naplánujete výlet do obce, jejíž název je odvozený z geografické polohy na západním konci táhlého pásu Chlumů, tak u kostela svatého Petra a Pavla najdete kromě poučení také krásný rozhled do nečekaně otevřené krajiny s výhledem na nejbližší a vzdálenější krajinné dominanty, například na Ještěd.

Průvodkyně Eva Lánská přiblížila Komárkovu Křížovou cestu v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí Vlaďce Wildové a ještě mimo mikrofon dodala, že vnučka malíře Vladimíra Komárka Andrea, která už některé dědečkovy obrazy u nich restaurovala, navrhla, že by do budoucna pro konecchlumský kostel domalovala i poslední z plánovaných dědečkových obrazů - a sice Nanebevzetí.

První tři zastavení

Konecchlumský kostel sv. Petra a Pavla patří královéhradecké diecézi, o jeho zásadní rekonstrukci se ale postarala a v údržbě, v umožnění prohlídek a v oživování památky dál pokračuje obec, která teď znovu požádala o převzetí kostela od církve.

autoři: Milan Baják , VaW
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.