Léto v oblacích zná vítěze! Kdo poletí balónem?

17. srpen 2016
Lucie Peterková s Pavlem Kudrnou losují výherce naší letní soutěže

Letní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové bylo plné svěží hudby, informací z celého kraje a také atraktivního soutěžení. Letos jsme ho nazvali „Léto v oblacích“.

V pondělí 1. září 2015 v přímém přenosu vylosovali dopoledne ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Pavel Kudrna spolu s moderátorkou Lucií Peterkovou hlavní vítěze naší letní soutěže.

Celkovou hlavní cenu - Let balónem - ze všech prázdninových soutěžících vyhrává Jakub Dundálek z Náchoda.

Gratulujeme!

Pravidla soutěže Léto v oblacích 2015

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Léto v oblacích“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").

2. Ceny věnoval partner soutěže: První hradecká vzduchoplavební s.r.o. (dále uváděný jen jako "partner") a další reklamní předměty věnoval provozovatel.

3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 29. 6. 2015 do 31. 8. 2015.

4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

5. Během celé „soutěžní“ doby uslyší posluchači ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové postupně indicie - nápovědy. Pokud na základě těchto indicií poznají, které místo je hledáno, zavolají do studia tel.: 495 582 222. Pod každou sérií nápověd se skrývá některé z turisticky atraktivních míst východních Čech. Pokud volající místo uhodne, získává malý dárek (CD, DVD, propagační materiály s logem ČRo HK, knihy Hubneme s šarmem a Vaříme s Habadějem, soft ping – pongové pálky a další ceny) a postupuje do slosování o hlavní cenu, kterou je Vyhlídkový let balónem pro dvě osoby. Pokud místo neuhodne, dárek nezíská, ale je zařazen do losování o měsíční cenu v 1. etapě (ošetřovatelem v Zoo) nebo v 2. etapě (víkendový pobyt) a dále pak do losování o hlavní cenu (Vyhlídkový let balónem). Do losování mohou být posluchači zařazeni pouze jednou. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit tipování maximálně jednou v každém jednotlivém měsíci.
Soutěž bude probíhat celkem ve dvou etapách: od 29. června do 31. července a od 1. srpna do 31. srpna. Losování výherce 1. etapy se uskuteční v pondělí 3. srpna a druhé etapy v úterý 1. září. Soutěžící, kteří jsou zařazeni do losování v první etapě jsou z druhé etapy soutěže vyřazeni.
Ze soutěžících vylosujeme výherce zážitkového certifikátu - ošetřovatelem v Zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem. Ze všech prázdninových soutěžících navíc vylosujeme výherce hlavní ceny, kterou je Vyhlídkový let balónem pro dvě osoby

6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pondělí 3. 8. a v úterý 1. 9. 2015

7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 8. srpna 2015 a do 8. září 2015 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.

8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.

9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.hradec.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese http://www.hradec.rozhlas.cz.