Letní kolo štěstí. Vytočte si křovinořez, víkend se Škodou Kodiaq, nebo rybářské potřeby

6. září 2017
Rozhlasové kolo štěstí ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Až do 23. července poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile uslyšíte tento signál - "Český rozhlas Hradec Králové právě roztáčí letní kolo štěstí" - zavolejte na telefonní číslo 726 46 46 46 nebo 47. Vytočit si můžete okamžitý postup do losování o křovinořez, víkend s vozem Škoda Kodiaq, nebo rybářské potřeby. Během soutěže můžete vyhrát: knihy pro kutily a zahrádkáře nebo nafukovací míče s logem Českého rozhlasu Hradec Králové.

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Letní kolo štěstí“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Letní kolo štěstí ČRo HK

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, Pavel Umlauf, Porsche Hradec Králové a letiště Dvůr Králové nad Labem.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 3. 7. 2017 do 23. 7. 2017.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Český rozhlas Hradec Králové právě roztáčí letní kolo štěstí” a zavolá jako první na telefonní čísla: 726 46 46 46 a 726 46 46 47 dostane příležitost vytočit si na kole štěstí jeden z dárků. Kolo štěstí je umístěno na vysílacím pracovišti provozovatele a po výzvě posluchače s ním točí službu konající moderátor nebo jiný sloužící pracovník provozovatele. Pokud padne některá z frekvencí, která nepatří ČRo HK, posluchač dostane soutěžní otázku. Pokud odpoví správně, okamžitě vyhrává dárek (nafukovací plážový míč s logem ČRo HK, knihu “Vaříme s Habadějem”, knihu “Babiččiny rady do kuchyně”, knihu “Babiččiny rady do zahrady”, sadu pro plážový tenis nebo multipack piv Primátor “Sedm zlatých”) a postupuje do slosování o křovinořez, víkend s vozem Škoda Kodiaq, nebo rybářské potřeby. Pokud neodpoví správně, nevyhraje nic. Pokud padne jedna ze tří frekvencí ČRo HK (90,5 FM, 95,3 FM, 96,5 FM) vyhrává posluchač jednu z denních cen a postupuje okamžitě do slosování. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

Letní kolo štěstí ČRo HK

6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dne 24. 7. 2017 mezi 10:00 a 11:00.
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 1. 8. 2017 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: www.hradec.rozhlas.cz