Kvalita vody ve zdrojové oblasti Litá - Mokré

živá voda

Královéhradecká provozní, a.s., provozovatel vodárenské infrastruktury v královéhradeckém regionu, spolu s Krajskou hygienickou stanicí poskytly doplňující informace k otázkám možného znečištění podzemních zdrojů Litá - Mokré. Kvalita podzemní vody z této lokality je vysoká a proto je její úprava před dodáním do vodovodní sítě jen minimální, dochází v podstatě jen k hygienickému zabezpečení chlorem a v případě několika vrtů k odželeznění. Látky zmiňované v médiích, které v 80. letech mohly uniknout v bývalém areálu novoměstské společnosti Elton, patří do skupiny těkavých organických látek (TOL) standardně sledovaných v rozborech pitné vody. Všechny využívané vrty jsou pravidelně monitorovány společností Královéhradecká provozní, a.s. dle plánu vzorkování schváleného Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové. V žádném z vrtů nebyly zaznamenány nadlimitní koncentrace těkavých organických látek (TOL).

Stanovení a monitorování těchto látek je součástí takzvaných úplných rozborů, které jsou v rámci kontroly také prováděny.
"Kvalita pitné vody ze zdrojové oblasti Litá - Mokré trvale splňuje veškeré hygienické požadavky dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.," doplňuje Monika Komárková, zástupce Krajské hygienické stanice Hradec Králové.
Zdrojová oblast Litá - Mokré je oblastí, ve které se nachází podzemní vrty, ze kterých je čerpána voda používaná následně pro zásobování obyvatel Hradce Králové a okolí.