Kvalifikační závod ve výkonu vodících psů v Hradci Králové

22. září 2010

V sobotu 20.9.2008 se na Baťkově náměstí v Hradci Králové koná Kvalifikační závod pro Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů. Závod se bude konat v Hradci Králové poprvé ve shodě s podmínkami kvalifikace a pravidly soutěžního řádu platnými pro celou soutěž. Jeho účastníci budou soutěžit ve dvou disciplínách - v chůzi po předem vytyčené trase v běžném městském prostředí s využitím přirozených i umělých překážek a v poslušnosti psa. Výkony dvojic budou hodnotit rozhodčí z řad odborných cvičitelů Střediska výcviku vodících psů Praha Jinonice. Kromě závodu bude na Baťkově náměstí připraven doprovodný program, který bude zaměřen na prezentaci problematiky lidí se zrakovým postižením.

Soutěž pořádá Klub držitelů vodících psů ČR ve spolupráci se Střediskem výcviku vodících psů, organizační složky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (dále jen SONS). Spolupořadatelem závodu v Hradci Králové jsou krajská střediska Tyfloservis, o.p.s. a TyfloCentrum, o.p.s.
SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentrum spolupracují na poskytování komplexní škály služeb pro zrakově postižené na celém území České republiky. Jejich služby zahrnují výuku speciálních dovedností nezbytných pro zrakově postižené, průvodcovské a poradenské služby, předčitatelské služby a nácvik ovládání speciálně upravených počítačů a elektronických pomůcek. Dalšími projekty realizovanými těmito společnostmi jsou podpora zaměstnanosti zrakově postižených, komentované kino, odstraňování architektonických bariér a také celá škála volnočasových a sportovních aktivit.

Spustit audio