Krkonoše patří mezi nejnavštěvovanější evropské národní parky. Ročně sem zavítá až 6 milionů osob

20. únor 2017
Horní Mísečky, Krkonoše

Kvalifikovaným odhadem uváděná návštěvnost 5-6 milionů osob řadí Krkonoše mezi nejnavštěvovanější evropské národní parky. Jen na přístupech do I. zóny zaznamenají sčítače roční návštěvnost 1,4 milionu osob.

Správa KRNAP má po celých Krkonoších naistalováno 27 sčítacích zařízení. Většina z nich - 21 - sleduje pouze průchody pěších návštěvníků, a to zejména na hranici I. zóny KRNAP. Některé z nich navíc zaznamenávají i průjezdy cyklistů a osm z nich sleduje průjezdy automobilů.

„Tyto sčítače nám poskytují zajímavá data pro management cestovního ruchu v Krkonoších. Je pochopitelné, že snad každý návštěvník chce vidět pramen Labe a Sněžku, ale praxe ukazuje, že právě I. zóna KRNAP je neuvěřitelně zatížená a tlak na její využití je každým rokem vyšší a vyšší,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Nejvytíženější vstupy do I. zóny jsou všechny přístupové cesty na Sněžku. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP

„Z dat ze sčítačů je patrné, že nejvytíženější vstupy do I. zóny jsou Jelenka, Obří důl - Kovárna a Růžohorky. Tedy všechny přístupové cesty na Sněžku. Dále to jsou chalupa Na Rozcestí a v západních Krkonoších hrana Labského dolu a mohyla Hanče a Vrbaty,“ dodal Jan Hřebačka.

Sobota je nejvytíženějším dnem z pohledu návštěvnosti

Z výsledků je patrné, že zcela nejvytíženějším dnem z pohledu návštěvnosti je sobota. V časovém průřezu dne se 90 % návštěvníků na cestě pohybuje mezi 10.-16. hodinou.

Čtěte také

Správa KRNAP podniká řadu kroků, aby území toto množství návštěvníků zvládlo. Tím prvním je řádná péče o svěřený nemovitý majetek, konkrétně o povrch cest.

Výhled na Krkonoše ze Slavného

Za poslední léta jsme zrekonstruovali desítky kilometrů cest a zejména ve vrcholových partiích opravujeme turistické chodníky tradiční metodou štětování, při níž jsou kameny vyskládávány nastojato. Stavba takové cesty je sice pracnější a nákladnější, ale její životnost je mnohem delší.

Jako nástroj ochrany přírody slouží i celý systém turistické infrastruktury - odpočinková místa, vyhlídky apod. - který slouží návštěvníkům.

Dalším nástrojem je například strážní služba. Profesionální strážci jsou v první řadě velvyslanci Správy KRNAP vůči veřejnosti, kteří pomohou, poradí, poučí. Zároveň jsou ale také dohledovou složkou, aby masa návštěvníků nepůsobila škody na přírodě.

„Ukazuje se, že pochopitelně většina návštěvníků chce vidět to nej nej z Krkonoš. Ve skutečnosti jsou pak ale často zklamání tím, jak moc lidí potkávají. Přitom jsou v horách místa - krásná a velmi zajímavá - kde stěží narazíte na turistu,“ říká Jan Hřebačka.

Z dat sčítačů je evidentní, že nejméně frekventované cesty (z těch, které jsou sledovány) jsou třeba údolím Bílého Labe. Některé nižší části hor jsou pak turisty doslova opomíjeny.

„Plánujeme se v propagaci v dalších letech zaměřit na zviditelnění turistických cílů v těch partiích, které jsou takto stranou zájmu. Ve výsledku by se nám tak mohlo pomoci odlehčit přetíženým hřebenům,“ dodal Hřebačka.

KRTEK - Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí

Stoupající návštěvnost Krkonoš potvrzují i informační centra a krkonošská muzea, která Správa KRNAP provozuje

Jejich roční návštěvnost se již tradičně pohybuje přes 120 tisíc návštěvníků. Jen v uplynulém roce to bylo více než 131 000. Oproti tomu v roce 2014 to bylo 127 000 a v roce 2015 122 000 osob.

Podobný trend registrujeme také na akcích pro veřejnost a na programech v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Kapacita některých z nich je zaplněna v řádu hodin od vyhlášení programu.

Úspěšný je třeba program Jelen, seznamte se…

Při tomto programu návštěvníci pozorují jeleny přezimující v obůrce. Na setrvalý zájem veřejnosti reaguje KRNAP i rozšiřováním nabídky. Letos například připravuje nový program o plži s názvem Tajemství vřetenovky utajené krkonošské. Ta žije jenom v Krkonoších.

V Krtkovi letos začne i nový program Mikroskopičiny. Na něm účastníci díky speciálním mikroskopům a binokulárním lupám nahlédnou do světa, který lidským okem není běžně vidět.

Stoupající návštěvnost Krkonoš představuje vyšší počet osob, které se seznámí s jedinečností Krkonoš. Zároveň s sebou ale nese riziko pro přírodu národního parku. Správa KRNAP proto činí řadu kroků, kterými se snaží udržet rovnováhu mezi rostoucí návštěvností a křehkou přírodou Krkonoš.

Spustit audio
autor: Radek Drahný