„Křížová cesta trochu jinak“ v kostele v Chlumci nad Cidlinou přibližuje dětem hravě pašijový příběh

26. březen 2023 08:39

Bez zajíčků, vajíček, kuřátek a pomlázek se zcela jistě obejde velikonoční výstava, kterou připravili muzejníci z Chlumce nad Cidlinou v kostele Nejsvětější Trojice. Nese název "Křížová  cesta trochu jinak" a je určena hlavně dětem. Víte, co udělal Petr, když třikrát zakokrhal kohout, nebo jak se metal los římskými kostkami, či jak vypadaly hřeby, kterými byl ke kříži přibit Ježíš Kristus?  

Odpovědí na tyto a další otázky se teď názorně dostává hlavně školákům a předškolákům na originální výstavě "Křížová cesta jinak". V kostele Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou ji připravily chlumecké muzejnice.

Nevšední předvelikonoční zastavení si v doprovodu ředitelky chlumeckého muzea Heleny Krátké nenechala ujít redaktorka Vlaďka Wildová.

Čtěte také

Na originální výstavě mohou předškolní a školní děti lépe pochopit pašijový příběh. Zkusí i metat los římskými kostkami, potěžkají kovové hřeby podobné těm z Kříže, uvidí kopii Turínského plátna. Dějem příběhu je budou posunovat i komiksové bubliny.

Velikonoční výstavu bez zajíčků, kraslic a kuřátek připravily chlumecké muzejnice, které po dvouleté covidové pauze navázaly na tradici svátečních kostelních výstav. Oprášily tak tu, která byla připravena na rok 2020, ale už se nemohla uskutečnit.

Čtěte také

Prezentují na ní křížovou cestu, jejíž jednotlivá vyobrazení vycházejí pouze ze zpráv, které o této události nalezneme v Bibli, proto se od tradiční křížové cesty liší.

Hlavní dominantou jsou kopie perokreseb s texty od akademického malíře Ladislava Záborského a předměty, které s jednotlivými zastaveními souvisí. Uvidí například, jak se vyráběla suknice tkaná beze švů, kopii Turínského plátna v původní velikosti, trnovou korunu, ale i model skalního hrobu, ve kterém Ježíš spočinul před svým vzkříšením.

Jejich zážitky umocní také vůně vzácného oleje (nard), který věrně odkazuje k tomu, jímž byl Boží Syn pomazán.

Kostelní velikonoční výstavu provází hravost, která dětem vyhovuje

V jedné z takřka komiksových bublin blízko ukázky suknice tkané beze švů se píše: „Netrhejme jej, ale losujme.“ Co to znamená?

Čtěte také

„Když vojáci Ježíše svlékli z šatů, tak si je rozdělili. Říkali si, že on je už potřebovat nebude. Třeba trhali pláště napůl. Pak ale přišla na řadu spodní košile, setkaná beze švů, v jednom kuse. A to tenkrát bylo dost vzácné. Usoudili proto, že by ji trhat neměli, že si ji vezme jen jeden z nich. Rozhodli se tedy o ni metat los,“ vysvětluje ředitelka chlumeckého muzea Helena Krátká, která výstavu obohatila mnohými nápady, na něž děti „slyší“.

Většinou ale nevědí, co to znamená „metat los“. Pro ilustraci tu proto jsou dřevěné kostky s římskými číslicemi, se kterými školní děti mohou „metat“. Tak pochopí, že kdo má vyšší číslo, vyhrává a v daném příběhu by košili získal. Díky názornosti si tak událost lépe zapamatují. Navíc se ještě doučí římské číslice.

Výstava „Křížová cestu trochu jinak“ vhodně využívá i zelených a kvetoucích přírodnin pro znázornění Getsemanské zahrady a naopak suché rostliny a trní představují cestu k utrpení a ke zmaru.

„Tak si můžeme tam i zpátky přemítat, co jde do života a co do smrti,“ dodává Helena Krátká a zve veřejnost na 2. dubna od 13 do 15 hodin, kdy pro ně bude v kostele Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou otevřeno. A vzápětí vítá u vstupu do kostela školní výpravu. Školáci a předškoláci sem budou se svými učitelkami přicházet po předchozím objednání do 6. dubna.

Spustit audio

Související