Královéhradecká vědecká knihovna zvýšila pokuty za nevrácení knih

Vědecká knihovna v Hradci Králové loni rozeslala na 50 tisíc upomínek kvůli nevráceným knihám. Kvůli tomu od února zvýšila pokuty. V některých případech přistupuje i k vymáhání soudní cestou.

Vědecká knihovna rozesílá doporučený dopis s oznámením o soudním řízení jako pátou upomínku. Podle nových pravidel může přijít každému už po dvou měsících po překročení výpůjční lhůty.

„První upomínka zůstává stejná. To je těch 10 korun. Druhá se zvyšuje na 30 korun, třetí potom z 50 na 80 korun a čtvrtá upomínka ze 120 na 180 korun,“ říká Lenka Málková z hradecké vědecké knihovny.

Teď přijde čtenářovi druhá upomínka navíc dřív, než jak tomu bylo v minulých letech. Nově ji automatický knihovní systém odesílá už 13. den po uplynutí termínu na vrácení. Původně to bylo až o deset dní později.

„Náš rozpočet je rok do roku nižší. Musíme se tedy snažit peníze nějakým způsobem získat, abychom měli peníze na nákup publikací a na zajištění dalších služeb,“ dodává Málková důvody, proč ke změnám vědecká knihovna přistoupila.

„A zase chceme zvýhodnit ty, kteří pravidla dodržují. Těch se to nijak nedotkne, protože vždy mají možnost si po internetu výpůjční lhůtu prodloužit, pokud kniha není zamluvená,“ doplnila.

Loni knihovna rozeslala osmdesáti čtenářům předžalobní upomínky. Se sedmnácti z nich pak řešila vymáhání knížek a dalších nákladů ve spolupráci s advokáty. Pouze čtyři čtenáři zatím své pohledávky vůči knihovně uhradili. Většina lidí ale vrací knihy maximálně po třetí upomínce.