Královéhradecká radnice připravuje kompletní odtokovou studii

Znak Hradce Králové

Královéhradecká radnice připravuje kompletní odtokovou studii. Podle náměstkyně primátora Pavly Finfrlové se jedná o dokument století. Stotisícové město se prý konečně dočká podrobného popisu stávající situace spojené s odtokem odpadních, splaškových a dešťových vod. Studie také přinese řešení pro krizové lokality: "Měl by být výsledkem za prvé matematický model, když někdo chce zastavit nějakou velkou zelenou louku, že se dá i potom vypočítat z toho matematického modelu, když by přišel přívalový déšť, kolik tam té vody bude a jak podle terénu, protože součástí je samozřejmě velmi podrobné zaměření terénu a jeho proláklin a podobně, čili kam ta voda odteče nebo kam je ji možno poslat."

"A druhá věc je, že by tam i pro projektanty měly být jakési manuály, které třeba existují už v Německu, v Rakousku a podobně, jak se to dá řešit," dodala Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora Hradce Králové.