Krajské zdravotnictví se modernizuje - přibudou i nové sanitky

22. září 2010

V Královéhradeckém kraji přibude šestnáct sanitních vozidel určené pro zdravotnickou záchrannou službu. Jednal o tom zdravotní výbor kraje. Dále se zabýval novými investicemi ve zdravotnictví s výhledem na příští rok. "V rámci pokračující modernizace techniky jsme doporučili ke schválení nákup šestnácti sanitních vozidel pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje," oznámil předseda zdravotního výboru Jiří Veselý. Investiční záměry byly hlavním bodem jednání výboru. Demolice bývalého sirotčince v náchodské nemocnici je jednou z podmínek další výstavby v areálu. Proto se výbor shodl, aby došlo k této demolici co nejdříve. "S tímto připravovaným plánem rozsáhlé rekonstrukce náchodské nemocnice je v souladu doporučení financování nového objektu odpadového hospodářství," vysvětlil předseda Veselý.

K rekonstrukci interního oddělení by mělo dojít v broumovské nemocnici. Zateplovat a rekonstruovat topný systém budou zase v Trutnově, Jičíně a Novém Bydžově. Kraj v tomto případě plánuje spolufinancování s využitím prostředků ze Státního fondu životního prostředí. Výbor dále po seznámení se s ekonomickou situací krajského zdravotnictví doporučil zastupitelům poskytnutí neinvestičního transferu Zdravotnickému Holdingu ve výši pěti milionů korun a neinvestiční dotaci rychnovské a náchodské nemocnici v souhrnné výši patnáct milionů korun. Všechny tyto kroky povedou ke zkvalitnění zdravotnictví v Královéhradeckém kraji.

Spustit audio