Kraj podal trestní oznámení kvůli skládce na Plachtě

00785571.jpeg

Královéhradecký kraj podal trestní oznámení kvůli neoprávněnému uložení nebezpečného odpadu v lokalitě Na Plachtě v Hradci Králové. Část území, na kterém se skládka objevila, leží v ochranném pásmu přírodní památky. Kvůli skládce byla zničena zimoviště některých chráněných druhů živočichů. Odborníci krajského úřadu na černé skládce Na Plachtě našli kromě jiného použité a poškozené baterie, použitou asfaltovou lepenku a pevné kusy asfaltu. Skládka zničila zimoviště některých ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů živočichů, jako je například blatnice skvrnitá, zmije obecná, čolek obecný, slepýš křehký či ještěrka obecná.

Krajský úřad proto požádal polici, aby případ vyšetřila. Stavební firmě Stako hrozí za nelegální navezení stavební suti do lokality Placha v Hradci Králové ve správním řízení pokuta až 50 milionů korun. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se s firmou již dohodla na odstranění všech navážek z této lokality, aby nebylo poškozeno zimoviště chráněných živočichů.
Ekologové odhalili skládku nebezpečných odpadů v lokalitě Plachta na konci února, zemina s příměsí baterií zasáhla zimoviště kriticky ohrožených plazů a obojživelníků, například zmije obecné. Ochránci přírody kritizovali ČIŽP za pomalý postup v této věci. Inspekce tvrdí, že jednala v souladu s platnou legislativou a nedopustila se žádného pochybení.
Podle ČIŽP se podobné nelegální navážky objevují v České republice stále častěji. "Navážky většinou obsahují inertní materiál, zvlášť problematický je ale občasný výskyt nebezpečných složek, tedy ropné látky a těžké kovy, které mohou kontaminovat povrchové či podzemní vody a působit toxicky na organismy," uvedl vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP Petr Havelka. Existenci nelegálních navážek může veřejnost ohlásit ČIŽP bezplatně na linku 800 011 011.