Kostel ve Vysokém Mýtě má výjimečný oltář. Monumentální obraz Petra Brandla bere dech

27. listopad 2022

Kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě v Pardubickém kraji má velmi bohatou historii. Dominantou jeho interiéru je sedmimetrový oltářní obraz jednoho z největších malířů českého vrcholného baroka Petra Brandla. A s velkou pravděpodobností se v něm skrývá i tvář samotného mistra.

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie namaloval Petr Brandl ke konci svého vrcholného tvůrčího období. A stejně jako jeho život, byl i osud vysokomýtského oltáře plný peripetií. Do Vysokého Mýta se vlastně dostal náhodou. Původně byl totiž oltář Nanebevzetí Panny Marie umístěn v klášteře cisterciáků v Sedlci u Kutné Hory, kteří si dílo u mistra Brandla objednali.

Oltář pochází z dílny Matěje Václava Jäckla a Petr Brandl oltářní obraz namaloval v roce 1728. Po zrušení kláštera v Sedleci, v souvislosti s josefinskými náboženskými reformami, ho v roce 1787 zakoupilo Vysoké Mýto. O třináct let dřív totiž město postihl jeden z nejničivějších požárů v historii a kostel sv. Vavřince byl zásadně poničen. Pro opravovaný kostel tak město potřebovalo inventář a nákup uměleckých děl ze sedleckého kláštera byla vhodná volba.

Tajemný portrét apoštola Jana

Obraz měří úctyhodných 703,5 krát 296 centimetrů. Je zasazený do oltářní architektury, která včetně ozdobného rámu sahá až do výšky 11,4 metru. V dolní polovině obrazu Brandl namaloval skupinu překvapených apoštolů u hrobu Panny Marie. Tu v horní polovině díla vynášejí andělé do nebes. Obraz patří k vrcholným Brandlovým dílům. Malíř s největší pravděpodobností vtiskl do tváře Jana Evangelisty svoji vlastní podobu. Ostatně, právě pod jeho postavu umístil i svůj podpis s datací díla.

Během následujícího století ovšem dílo Petra Brandla ve Vysokém Mýtě značně zchátralo. Do města byl proto povolán malíř František Ženíšek, aby obraz prohlédl. Ten žádal urychlené zrestaurování díla, to se ale povedlo až za dalších 15 let, na přelomu 19. a 20. století. Další zásadní restaurátorské zásahy proběhly až v současnosti. Tým restaurátorů zahájil práci na Brandlově obraze v roce 2019, v listopadu 2020 se dílo opět vrátilo do kostela sv. Vavřince.

Detail obrazu Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

Nezkrotný Petr Brandl

Petr Brandl se narodil v Praze v roce 1668 v rodině krejčího, Brandlův strýc byl přední pražský zlatník. Petr se vyučil na jezuitském gymnáziu a později také malířem u Kristiána Schrödera. Věnoval se především malbě náboženských témat, zakázky mu zadávali hlavně velké církevní řády. Brandl byl ale také vynikající portrétista, proto si jeho díla objednávaly významné šlechtické rody, jako například Lobkovicové, Černínové nebo Šternberkové.

V roce 1693 se Petr Brandl oženil, poklidný styl života mu byl ale cizí. Vydělané peníze nedokázal udržet a finanční nesrovnalosti měl i s malířským cechem, jehož byl členem. Za obraz Nanebevzetí Panny Marie pro sedlecký klášter dostal honorář ve výši 4 000 rýnských zlatých, podobnou částku nikdy předtím neobdržel. Přesto slavný malíř nebyl schopný splácet svoje dluhy. Několikrát se dokonce dostal do vězení pro dlužníky. Petr Brandl zemřel v chudobě v roce 1735 v Kutné Hoře, kde je pohřbený v kostele Panny Marie Na Náměti.

Do tváře Apoštola Jana - na snímku v pravém horním rohu - Petr Brandl vtiskl s největší pravděpodobností svoji vlastní podobu
Spustit audio