Kontrola myslivců na Náchodsku

S přísnými kontrolami policistů musí počítat myslivci v průběhu letošní lovecké sezóny. Členové mysliveckých sdružení a spolků, pořádajících zejména o víkendech hony, všichni, ať už tedy domácí nebo pozvaní hosté, kteří se těchto akcí zúčastní, musí dbát na dodržování bezpečnostních pravidel a mít v pořádku všechny stanovené doklady. Pracovníci policie, kteří mají na Náchodsku problematiku zbraní a střeliva na starosti, proto vyjíždějí do regionu provádět na honech dohled, zda honci neporušují platné předpisy a především, jestli se zbraněmi nemanipulují pod vlivem alkoholu. Do této doby se zaměřili na čtyři hony na Náchodsku a na jeden hon na Jaroměřsku. A zkontrolovali přitom osmdesát pět střelců. Z toho ve čtyřiceti osmi případech na alkohol.

A s jakým výsledkem dosavadní kontroly probíhají? Všem střelcům policisté zkontrolovali zbraně, k ním příslušné doklady, honci se museli prokázat platným zbrojním průkazem, průkazem zbraně, loveckým lístkem a dokladem o pojištění. A dá se říct, že výsledek je dobrý, protože policisté konstatovali, že všichni kontrolovaní měli své předložené doklady v pořádku. A u žádného účastníka honu nebyl kontrolní dechovkou zkouškou zjištěný alkohol. Další kontroly budou následovat i na ostatním území náchodského regionu, to znamená například na Broumovsku, Poličsku, Teplicku, Hronovsku a dalších místech. S dohledem nad honci policisté počítají i v měsíci prosinci.