Když nevíme, co chceme, snáze podlehneme manipulátorům. Ti naopak přesně vědí, kam nás chtějí dostat

10. leden 2022

Vnitřní motivace, prezentace a zejména vyjednávání. Co můžeme udělat pro to, abychom dosáhli svých cílů? Existují pro to nejrůznější rady a techniky, co ale vhodného zvolit pro naše ego?

Koučka Pavlína Doležalová je hostem Českého rozhlasu Hradec Králové v radioporadně na téma: vnitřní motivace, prezentace a zejména vyjednávání.

Co vlastně představuje pojem vnitřní motivace?

Vnitřní motivací je to, že potřebuji vědět, co vlastně chci. Takové to silné chtění, které mám v hlavě. Nemám tam žádné musím nebo měla bych, ale mám tam chci. Je s tím spojena radost a jde to za nějakým mým cílem.

Pro vyjednávání musí být splněny tři podmínky. Obě strany musí mít společný cíl, určitou vzájemnou závislost a vědomí konfliktu.
Mgr. Pavlína Doležalová, koučka

Právě v období přelomu roku často bilancujeme, říkáme si, jak silné jsou naše vnitřní motivace a kam ještě můžeme jít, kam se posunout v roce 2022.

Touha je možná úplně to nejkrásnější, co člověk v sobě může zažívat a co v sobě má. Může se to ale zničit vnější motivací. Mluvili jsme už v našem vysílání o známkování dětí nebo různých odměnách či trestech.

Čtěte také

Hodně lidí to má tak, že dokud to nechtějí oni sami, tak je k tomu nikdo nedonutí. Jediný způsob, jak někoho přesvědčit, aby něco udělal, je postarat se, aby to chtěl udělat. Jde o to najít jeho vnitřní motivaci. Pokud vedoucí pracovníci nebo rodiče přemýšlejí o tom, co by kdo měl kolem nich udělat, tak tam mají ono musíš nebo měl bys, a nastává vnitřní odpor toho člověka, že nechce.

Tedy o lidech bychom měli vždy přemýšlet tak, abychom je co nejvíce poznali, znali zároveň sami sebe, a abychom šli po tom, co je baví a po čem mohou třeba pracovně toužit.

Dostáváme se tak k termínu vyjednávání. Protože se asi všichni snažíme, ať vědomě nebo nevědomě, ovlivnit ostatní. Třeba už jen hezký pozdrav může odstartovat to, čeho chceme dosáhnout?

Čtěte také

Určitě, protože i tón řeči a naše energie ukazuje, jak do vyjednávání a do kontaktu s člověkem vstupujeme. Spousta lidí si teď může říct, vždyť já vůbec v životě s nikým nevyjednávám, ale vyjednáváme stále všichni, aniž bychom si to uvědomovali. Už malé děti vyjednávají s rodiči o tom, jestli si mohou pustit třeba tablet nebo vzít další čokoládu a podobně.

Prostě jedno vyjednávání za druhým. Ale cílem by vždy měla být dohoda, která uspokojí obě strany?

Je to tak, protože někdy se může stát, že si třeba něco vyjednáme a nakonec z toho ani nemáme dobrý pocit, protože jsme do vyjednávání šli, aniž bychom si byli vědomi, co vlastně chceme. Jakmile něco vyjednávám a nevím co chci, tak se potom nemůže člověk divit, že je nespokojený. To se nám může stát hodně často třeba v soukromí, ve vztazích, ale i v zaměstnání.

Když nevíme přesně, co chceme, tak snadněji podléháme tlaku manipulátorů?

Čtěte také

Samozřejmě, protože manipulátorů je kolem nás hodně a rozeznat je je také poměrně složité. A ti manipulátoři na rozdíl od nás vědí, co chtějí a potom nás mohou dostat někam, kam sami vůbec nechceme.

Dá se dovednost umění vyjednávání nějakým způsobem trénovat?

Doporučovala bych začít při běžných vyjednáváních se členy rodiny nebo při nějakých běžných nákupech. Protože aby mohlo vůbec vzniknout vyjednávání, tak musí být splněny tři podmínky. Je potřeba, aby obě strany měly nějaký společný cíl, měly by být na sobě závislé a měly by vědět, že máme nějaký konflikt v představách, jinak to prostě není vůbec vyjednávání.

Celý rozhovor s koučkou Pavlínou Doležalovou o vnitřní motivaci a vzájemném vyjednávání si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související