KAPRADÍ letos pokvete opět v Kosteleckých Horkách

23. září 2010

8. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu KAPRADÍ se letos koná v pátek 16. listopadu 2007 v Kosteleckých Horkách od 8:30 do 17:30. Hlavním cílem tradiční akce je umožnit setkání všech, kteří chtějí pomoci zlepšit stav životního prostředí prací s dětmi , mládeží i dospělými nebo v rámci svých úředních pravomocí či občanskou angažovaností popřípadě svým životním stylem. Téma letošního setkání: VENKOV - krajina a lidé. Zájemci o ekologickou výchovu si v rámci Kapradí vymění zkušenosti, seznámí se současnými trendy, získají informace o možnostech podpory této výchovy na školách i nevládních organizacích apod.

Každoročně navštíví Kapradí přes sto pedagogů z mateřských, základních, středních i vysokých škol, zástupců MŽP a MŠMT, státní správy, samosprávy, odborných institucí Královéhradeckého kraje, nevládních organizací.
Všichni účastníci si mohou vybrat dle svého zájmu z nabízených dopoledních a odpoledních dílen, které se pokusí zajistit široký náhled na problematiku venkova.
Spolupořadatelská organizace INEX - SDA Kostelecké Horky představí své výukové programy, lidovými zvyky se bude zabývat praktická dílna "Adventní čarování" a diskusní dílna "Obnova venkova" si bude klást otázky: Jak vypadá současný venkov. "Rodinné divadlo ve venkovském regionu aneb Národ sobě... přestaví projekt podpory amatérské tvořivosti, propojování generací a divadelní tradice."Český rok v písních a říkadlech" bude praktickou dílničkou pro všechny milovníky lidové kultury a zvyků. Zkušenosti z afrického venkova, rozvojové programy a všudypřítomná chudoba se objeví v dílně "Daleký venkov". Dívat se na noviny a časopisy očima mediálních analytiků a nabídnout své téma novinářům tak, aby zaujalo poskytne dílna "Ekologie, škola a média". Proměny krajiny a společnosti východních Čech pod vlivem přirozeného vývoje a tlaku lidských aktivit od pravěku přes historii do současnosti bude obsahem prezentace a přednášky "Vývoj krajiny".
V programové nabídce nebude chybět prodej publikací, burza nápadů (prezentace škol, firem, organizací), udělení Ceny za ekologickou výchovu 2007 nejlepším školám, institucím a jednotlivcům.

Spustit audio