Kapitán Josef Dvorský kormidluje repliku korzárské lodi - krásnou plachetnici La Grace

6. únor 2017
Kapitán Josef Dvorský kormidluje repliku korzárské lodi - plachetnice La Grace

Plachetnice La Grace (volně přeloženo "Půvabná") je věrnou replikou brigy ze druhé poloviny 18. století. Její konstrukce navazuje na plány, které v roce 1768 v knize Architectura navalis mercatoria vydal švédský admirál Fredrik Henrik af Chapman. Jde pravděpodobně o největšího lodního konstruktéra všech dob, který položil základ moderní stavbě lodí podle přesných plánů. Podle jeho plánů bylo postaveno mnoho válečných i obchodní lodí. Z jeho plánů vychází všechny konstrukce replik historických plachetnic z 15. - 18. století.

Josef Dvorský, instruktor jachtingu a kapitán lodi La Grace, bude hostem Jiřiny Mužíkové v pořadu Návštěva v sobotu 28. února 2015 po 18. hodině. Jachtařem je od roku 1982 a profesionálním kapitánem od roku 1992. Má napluto přes 100.000 námořních mil.

Loď začali s partou nadšenců stavět na konci roku 2008 v profesionální loděnici v egyptském Suezu. Hlavním důvodem pro výběr místa stavby byla skutečnost, že zde všechny lodě stále staví tradičním způsobem.

Kapitán Josef Dvorský kormidluje repliku korzárské lodi - plachetnice La Grace

Pro stavbu lodi v dnešní době nestačí Chapmanovy plány. V počítači byl podle nich vytvořen 3D model a z něj pak jednotlivé detailní plány. Bylo také potřeba provést celou řadu výpočtů např. stability.

Čtěte také

Stěžně, ráhna, koše, kladky ale i kormidelní kolo a děla jsme vyrobili ve Valašském Meziříčí. Do truhlářské dílny Viléma Pavlici se od června 2009 sjížděly desítky dobrovolníků z celé ČR. Objevovali moderní technologické postupy, ale i staré techniky, které se často ukázaly jako rychlejší a efektivnější, učili se zaplétat lana a mnoho dalšího. V prosinci 2009 pak vše odplulo v kontejneru do Egypta.

Následující rok byl převážně ve znamení 21. století. Loď dostala motor, generátor, rozvody vody, elektřiny. Většinu práce opět odvedli čeští odborníci a dobrovolníci.

La Grace byla slavnostně spuštěna na vodu 5. 12. 2010 po necelých 2 letech stavby.

Dnešní replika slouží výhradně pro výuku starého námořnického řemesla, tedy jako školní loď.

Plachetnice La Grace je dlouhá 32 metrů a široká šest metrů, stěžně o výši až 25 metrů nesou plachty o celkové ploše bezmála 400 metrů čtverečních. Loď je určena pro třicetičlennou posádku.

Kapitán Josef Dvorský kormidluje repliku korzárské lodi - plachetnice La Grace

Pasažéry mohou být nejen kadeti námořních škol, ale i lidé zajímající se o dávné plavby. Zájemci si na lodi mohou vyzkoušet, jak kdysi mořeplavci tahali lana, nebo jak kapitáni určovali směr plavby pomocí sextantů a astrolábů.

Koncem října 2012 La Grace ztroskotala u španělského města Marbella, když se jí v noci při silném větru a vlnobití uvolnila kotva a loď byla zanesena na mělčinu. Po téměř rok trvajícím úsilí byla opravená La Grace opět spuštěna na vodu v srpnu 2013.