Josef Kánský - pomoc v odlehlé Tanzanii

Spousta lidí jezdí pomáhat slabším a chudým.

A každý si může vybrat kam a proč investuje své peníze nebo čas.

Pomoc lidem žijícím v odlehlých oblastech Tanzánie

Josef Kánský cítil potřebu pomoci lidem žijícím v odlehlých oblastech Tanzanie.

Když se mu naskytla příležitost jet, neváhal ani chvíli a do rovníkové Afriky se vypravil.

Co bylo jeho cílem?

Dopravit do chudé vesnice tamním farmářům traktory.

Jestli byl spolu se svými kamarády a kolegy úspěšný, to se dozvíte v sobotu 29. června 2013 v pořadu Jany Házové Všude dobře. Poslouchejte nás po 17. hodině.

Tanzanie je země na východním pobřeží střední Afriky, vznikla sloučením dvou původně nezávislých států Tanganiky, ležící u stejnojmenného jezera, a Zanzibaru. Na severovýchodě s ní sousedí Keňa, na severu Uganda, na severozápadě Rwanda a Burundi, na západě Kongo, na jihozápadě Zambie a Malawi a na jihu Mosambik.

V letech 1885-1919 bylo území německou kolonií pod názvem Německá východní Afrika. Název Tanzanie je odvozen z názvů obou zakladatelských států. Ty se sloučily v šedesátých letech po získání samostatnosti od Velké Británie.


Zvětšit mapu