Jména Anna a Viktor, jejichž svátek v kalendáři dělí jeden den. Osudy těchto dvou lidí spojila válka

26. červenec 2021 11:02

Ve Vrchlabí si připomeneme jeden z nejznámějších válečných příběhů. Pamětní deska na vrchlabském rodném domě Viktora Kuglera připomíná známý příběh „Deníku Anny Frankové". S historikem Jiřím Loudou se tam zastavila redaktorka Eliška Pilařová.

Hlavní vrchlabská ulice, nárožní dům vedle pošty, dnes číslo popisné 150. Rodiště Viktora Kuglera. Jméno, které nemělo být zapomenuto.

Čtěte také

Jak se vlastně dostal do slavného válečného příběhu Anne Frank?
„Viktor Kugler získal odborné znalosti ve Vrchlabí na tkalcovské škole. Ale zřejmě po střídání profesí v Německu se začal věnovat obchodu. Takže přešel do firmy Opekta, kde byl spolumajitelem otec Anne Frankové Otto. Ta firma se věnovala zejména obchodu s kořením."

„Za druhé světové války, když byly židovské podniky arizovány, tak Otto Frank převedl svoji firmu právě na Viktora Kuglera, který se stal formálně ředitelem. Ten potom schovával rodinu Frankových v zadní části domu a vepředu provozoval firmu. A rodinu zásoboval vším potřebným, aby v tom úkrytu všichni přežili."

Premiéra Z deníku Anny Frankové, 1970. Zleva: Oskar Morawetz, Louis Marshall a Viktor Kugler, který ukryl rodinu Frankových

„Vydělával peníze a kupoval i pod rukou potraviny, protože samozřejmě fungoval přídělový, lístkový systém."

Viktor Kugler byl Němec

„Viktor vyrůstal v poměrně vyhraněném německém prostředí. Viděl nástup nacismu, ale tuto ideologii za svoji nepřijal. Přešel do Holandska a pracoval ve firmě, kde byli majitelé Židé. A v roce 1938 dokonce žádá o holandské občanství."

Čtěte také

Viktor Kugler žil příběh Frankových i poté, co byl jejich úkryt prozrazen a konec byl velmi tragický.
„On byl také zatčen a poslán do koncentračního tábora. Ale při transportu se mu podařilo utéct a do konce války se skrýval. V Kanadě, kam po druhé světové válce přesídlil, potom dělal na vyžádání osvětové přednášky po školách. A získal vysoké izraelské vyznamenání Spravedlivý mezi národy."

Byl to statečný člověk. Jeho rodný dům ve Vrchlabí léta patřil také židovské rodině.
„Ten dům patřil významné podnikatelské rodině Löwytů, kteří tady v té době měli bělidlo a úpravnu látek. Takže kontakt s židovským prostředí tady byl. A pravděpodobně to nebyli domácí nepříjemní. Ale jestli to je skutečně jen symbolická záležitost nebo šlo o faktickou dobrou zkušenost v soužití se židovským etnikem, to je otázka."

Dnes je na tomto nárožním domě pamětní deska Viktora Kuglera, která připomíná i vysoké izraelské vyznamenání. Jde o jedno ze zajímavých zastavení u vrchlabských památek.

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související