Jarní trefa! Výherce hlavní ceny odjede z rozhlasu na elektrokole

21. březen 2018

Zahrajte si s námi i vy od 21. do 30. března 2018 o knížky, cédéčka, dárkové tašky a elektrokolo. Každý, kdo se dovolá, vyhraje. 

Jakmile v uvedením období zaslechnete ve vysílání signál: Jarní trefa Českého rozhlasu Hradec Králové a zavoláte jako první na telefonní čísla: 726 46 46 46 nebo 726 46 46 47, dostanete příležitost vytočit si na rozhlasovém kole jeden z dárků.

Pravidla soutěže Jarní trefa:
Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Jarní trefa“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové. 

Elektrokolo - hlavní výhra Jarní trefy, soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové


Pravidla soutěže: 
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel"). 
2. Ceny věnoval provozovatel. 
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od
21. do 30. března 2018
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. 
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Jarní trefa Českého rozhlasu Hradec Králové” a zavolá jako první na telefonní čísla: 726 46 46 46 a 726 46 46 47 dostane příležitost vytočit si na rozhlasovém kole (dále jen kolo) jeden z dárků. Kolo je umístěno na vysílacím pracovišti provozovatele a po výzvě posluchače s ním točí službu konající moderátor, editor, nebo zprávař. Pokud padne některá z frekvencí, která nepatří ČRo HK, posluchač okamžitě vyhrává dárek (kniha, CD, dárková taška ). Bude-li posluchač chtít získat možnost postoupit do slosování o elektokolo, musí zodpovědět správně jednoduchou otázku. Pokud si vybere možnost odpovídat na otázku a odpoví správně, získává cenu a postup do slosování. Pokud odpoví špatně, cenu nezíská a do slosování nepostupuje. Nabídku odpovídat na otázku může posluchač odmítnout a tím automaticky získává cenu a nepostupuje do slosování. Pokud padne jedna ze tří frekvencí Čro HK (90,5 FM, 95,3 FM, 96,5 FM), získává jednu z výše zmíněných cen a postupuje do slosování o hlavní cenu soutěže (elektrokolo) automaticky bez povinnosti zodpovědět otázku Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou. 
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 2.4.2018. 
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 9.4.2018 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry. 
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou. 
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.hradec.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel. 
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. 
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. 
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem. 
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci. 
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit. 
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese hradec.rozhlas.cz

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?